کشتی گریس سرانجام از دست انگلیسی‌ها آزاد شد و از جبل الطارق به مدیترانه می‌رود. این گزارش راز آزادی کشتی را از دست راهزنان دریایی انگلیسی نشان می‌دهد.