اقتصادنیوز: حسن روحانی پیش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: غیر منطقی بودن وزیر خارجه آمریکا از عجایب تاریخ است.