فیلمی از لحظه جنجالی تولد یک دروغ درباره ظریف در سازمان ملل

اقتصادنیوز: یکی از خبرسازترین ویدئوهای منتشر شده در هفته های اخیر، ویدئویی بود که در آن به نظر می رسید یک پلیس در سازمان ملل مانع خروج ظریف می شود. در این ویدئو مهدی خرمدل، روزنامه نگار به سناریوهایی پرداخته که آن ویدئوی تقطیع شده ایجاد کرد و البته روایت کامل آن صحنه را که نشان می دهد پلیس یک عرب تبار بوده و با ظریف خیلی گرم خوش و بش می کند، منتشر کرده است.