فرماندار شهر قدس: من دستور تیر دادم (فیلم)

لیلا واثقی درباره ورود چند نفر به داخل فرمانداری سخن می گوید: اگرچه نیروی انتظامی از بالا این افراد را نمی زد اما به ماموران گفته بوده هر آشوبگری که وارد فرمانداری شد با تیر بزنند.