سانسور اسم برنامه نود در سریال شبکه سه +فیلم

اقتصادنیوز:‌ این روزها شبکه سه در حال بازبخش سریال پژمان است.در یکی از سکانس ها از برنامه 90 اسم برده می شود که در این سری بازبخش این سکانس وجود ندارد و مسئولان شبکه سه نام برنامه 90 را از آن سکانس حذف کرده اند.