لحظه درگیری و کشته شدن هانی کرده، از اراذل معروف تهران +فیلم

اقتصادنیوز: این درگیری در محله شاهپور، اتفاق افتاد