واکنش رئیس جمهور به عرضه اولیه شستا(فیلم)

اقتصادنیوز: رئیس جمهور در واکنش به عرضه اولیه شستا گفت: در تاریخ بورس ایران برای بار اول است که چنین عرضه ای صورت می گیرد.