بانک مرکزی داده‌های پولی و بانکی را منتشر کرد

میانگین خلق پول در هر روز

کدخبر: 342970
اقتصادنیوز: نقدینگی در پایان سال گذشته از مرز 2470 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی آخرین داده‌های پولی و بانکی کشور را در دسترس عموم گذاشت. بر این اساس، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان اسفند 98 به 2472.1 هزار میلیارد تومان رسید. این عدد در قیاس با سال 97، معادل 31.3 درصد رشد را نشان می‌دهد که رشدی قابل توجه است. 

حجم نقدینگی نیز در سال گذشته به میزان 589.2 هزار میلیارد تومان منبسط شده است. در واقع ماهی 49.1 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است، یا به عبارت دیگر روزی  1.6 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق شده است.

از داده‌های جزئی نقدینگی این نتیجه حاصل می‌شود که رشد پول در سال 98، شدیدتر از رشد شبه‌پول بوده است. پول شامل حساب‌های دیداری بانک‌ها و اسکناس و مسکوک دست اشخاص است. در سال گذشته حجم پول به میزان 49.8 درصد رشد کرده است که خطر سیالیت نقدینگی را بازگو می‌کند. در حالیکه رشد شبه‌پول معادل 28 درصد گزارش شده است. 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما