اعتراض فرهنگیان مقابل بهارستان

اقتصادنیوز:‌قریب به ۲ ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد. در این مدت، فرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی، دو مرتبه در اعتراض به وضعیت معیشت، حقوق وبیمه خود مقابل ساختمان بهارستان تجمع کرده‌اند. معلمانی با حقوق‌های چند صد هزار تومانی و حق بیمه‌ای که خودشان پرداخت می‌کنند.