خالی کردن حساب های بانکی در فضای مجازی

اقتصادنیوز :روزانه بیش از 100 مالباخته به پلیس فتا مراجعه می کنند.