فیلم| محمدرضا طالقانی: دخترم را نمی فروشم حتی به آقای وزیر

محمدرضا طالقانی پیشکسوت کشتی درباره مهریه و ازدواج دخترش می گوید.