صحبت‌های روحانی درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی بعد از واکسن کرونا+ فیلم

رئیس جمهور گفت: حتی اگر واکسن کرونا هم برسد باز هم باید پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.