رقصیدن ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی‌اش+ فیلم

دونالد ترامپ در نخستین کارزار انتخاباتی‌اش که پس از مناظره نخست او با جو بایدن برگزار شده بود در جمع طرفدارانش با آهنگی که در سالن پخش می‌شد اندکی رقصید.