حرف های زننده و زشت ضرغامی درباره دختران اینستاگرامی+فیلم

ضرغامی در گفتگویی گفته است: بعضی دخترا پلنگ‌اند فقط باید وایسی نگاهشون بکنی! بعضی‌هاشون هم شاخ هستن فقط باید ازشون لذت ببریم! البته از حرفاشون.