شکایت خانواده‌های آمریکایی از ارائه مباحث تراجنسیتی در مدارس

کدخبر: 374563
اقتصاد نیوز : والدین آمریکایی به علت ارائه مباحث تراجنسیتی در یک مدرسه در کلرادو با طرح یک شکایت آن را نقض آزادی مذهب عنوان کردند.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا: روزنامه دنورپست، والدین سه دانش آموز مدرسه ابتدایی در مدرسه‌ای در ایالت کلرادو به علت ارائه مباحث تراجنسیتی ضمن طرح شکایت از این مدرسه در روز دوشنبه گذشته خواستار بیرون آوردن فرزندان خود از این کلاس‌های درسی شده‌اند.

والدین یکی از این دانش آموزان یک شکایتی را به علت شروع مباحث مذکور در این مدرسه از سال ۲۰۱۸ تنظیم کرده‌اند. در آن زمان والدین خواسته بودند تا فرزندان آنها از مشارکت در مباحث مربوط به مساله تراجنسیتی در این مدرسه ابتدایی معاف شوند.

مسئولین این مدرسه در مراسم معارفه از یک گروه موسیقی جامعه تراجنسیتی کلرادو دعوت به عمل آورده و به دنبال گفتگوهای کلاسی ویدئوهایی نیز در مورد این مسائل ارائه کرده بودند. 

در این دادخواست عنوان شده است که مدرسه با ایجاد چنین فضایی به دنبال تلافی اقدام والدین این دانش آموزان در طرح شکایت علیه مدرسه در نوامبر ۲۰۱۸ بوده است. این شکایت حمایت ۹ خانواده دیگر را نیز به همراه داشته است. 

علاوه بر نقض آزادی مذاهب این دادخواست عنوان می‌کند که حقوق اساسی والدین در نحوه پرورش فرزندانشان نقض شده است.

والدین طرح کننده شکایت فرزندان خود را از مدرسه بیرون آوردند و در حال آموزش آنها در خانه و ارسالشان به مدرسه خصوصی هستند.

از دست ندهید
بلیط هواپیما