کدخبر: ۱۶۹۸۴۱ لینک کوتاه

مزایده و مناقصه / خرید تخم مرغ

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در نظر دارد نسبت به خرید تخم مرغ نطفه‌دار شعبه‌ی شیراز مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی و از طریق (اشخاص حقوقی) شرکت‌های واجد شرایط که تجربه کافی در این زمینه دارند واگذار کند.

 مهلت دریافت اسناد مناقصه:از روز چهارشنبه مورخ03/03/96 لغایت روز یکشنبه مورخ 21/03/96 می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات: از ساعت 9 صبح لغایت 15 بعد از ظهر از زمان درج آگهی در روزنامه، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 21/03/96 می‌باشد.

زمان برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 22/03/96 متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir ویا http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. در صورت عدم موفقیت در دسترسی به آدرس مذکور می‌توانند در ساعات اداریبه جزء ایام تعطیل به دبیرخانه کمیسیون معاملات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مراجعه و با همراه داشتن یک دستگاه فلش نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام  نمایند.