قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه 4 مهر 97 +جدول

کدخبر: 240894
اقتصادنیوز: بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز چهارشنبه 4 مهر 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 623,675 601,124 599,998 571,115
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 628,647 607,312 605,000 593,011
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 619,333 604,544 605,555 590,011
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 611,981 615,187 600,000 585,556
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 616,209 600,608 608,000 576,001
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 626,978 613,186 614,444 598,000
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 611,255 592,061 598,900 583,501
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 622,642 606,176 599,990 577,000
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 613,967 602,543 610,000 584,558
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 620,560 605,165 589,212 575,666
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 612,874 590,815 600,001 600,000
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 614,491 604,809 609,987 593,510
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 611,353 605,240 599,900 575,012
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 619,155 603,069 599,999 587,200
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 633,365 613,358 604,999 600,000
تملی6121 تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96 464,846 473,382 487,000 0
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 634,089 611,749 609,960 600,030
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 618,927 609,758 604,000 600,004
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 626,145 610,070 604,000 603,011
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 626,505 607,338 609,999 593,416
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 634,382 610,554 602,000 586,127
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 625,756 606,563 601,000 600,900
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 632,539 612,729 599,999 592,701
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 612,374 610,156 600,000 597,033
تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما