قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز یکشنبه 8 مهر 97 +جدول

کدخبر: 241705
اقتصادنیوز: بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن امروز یکشنبه 8 مهر 97 آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 590,549 590,409 605,555 588,999
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 596,312 608,092 619,882 600,010
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 588,374 603,653 609,999 595,000
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 593,233 595,504 603,800 594,000
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 582,007 589,963 595,000 582,000
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 595,627 611,256 615,000 600,000
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 591,789 604,782 620,000 600,010
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 595,582 604,690 599,000 596,010
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 591,315 604,074 605,000 600,001
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 597,855 606,546 605,000 593,334
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 591,537 601,852 613,998 598,710
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 596,050 607,744 617,000 615,555
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 598,570 605,011 615,000 593,626
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 597,385 609,310 615,000 610,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 600,307 613,909 619,000 610,000
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 604,547 612,226 618,999 608,055
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 599,787 610,703 610,000 605,005
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 606,907 616,849 614,000 611,122
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 601,703 616,011 612,000 611,779
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 603,787 615,073 614,000 607,099
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 603,878 614,263 620,000 619,999
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 604,522 618,934 617,000 615,000
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 607,508 618,864 615,033 614,200
تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما