قدرت وام جدید مسکن در مناطق تهران

کدخبر: 319128
اقتصادنیوز: با افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات، پوشش وام مسکن از هزینه خرید آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران افزایش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز، هفته گذشته به‌دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق در شهر تهران برای زوجین به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. با این افزایش، قدرت پوشش‌دهی وام از هزینه خرید مسکن در مناطق مختلف نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و متناسب با قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق مختلف افزایش یافت. بررسی‌های انجام شده بر پایه آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون مناطق مصرفی نیمه جنوبی شهر تهران، به‌دلیل پوشش سطح بیشتری از هزینه خرید آپارتمان در آنها با استفاده از وام جدید، مناطق مناسب‌تری برای خرید مسکن خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی محسوب می‌شوند. طبیعتا هر چه میانگین قیمت مسکن در هر منطقه پایین‌تر باشد وام جدید نیز پوشش بیشتر و مناسب‌تری از هزینه خرید آپارتمان را برای متقاضیان و خریداران مسکن ایجاد می‌کند.

محاسبات انجام شده بر پایه آمارهای رسمی از سطح میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران و همچنین با در نظر گرفتن مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی وام خرید مسکن زوجین از محل اوراق نشان می‌دهد هم اکنون قدرت خرید وام مسکن در ۱۲  منطقه تهران رقمی معادل ۲۰ مترمربع و بیشتر از یک واحد مسکونی متوسط است.

در هر کدام از مناطق ۹ تا ۱۱ شهر تهران که کانون معاملات مصرفی خرید مسکن در مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران محسوب می‌شود وام جدید به‌طور متوسط پوشش ۲۲ مترمربعی از هزینه خرید مسکن را فراهم می‌کند. در منطقه ۱۲ با استفاده از وام ۲۰۰ میلیون تومانی به‌طور متوسط هزینه خرید ۵/ ۲۸ مترمربع آپارتمان فراهم می‌شود. در هر کدام از دو منطقه ۲۰ و ۱۷ شهر تهران نیز وام ۲۰۰ میلیون تومانی به همین میزان هزینه خرید آپارتمان را پوشش می‌دهد.

میزان پوشش‌دهی وام جدید مسکن از هزینه خرید آپارتمان در هر کدام از مناطق ۱۴ و ۲۱ شهر تهران معادل ۲۰ مترمربع است. همچنین این میزان به‌طور متوسط در هر کدام از مناطق ۱۵، ۱۶ و ۱۹ شهر تهران معادل ۲۵ مترمربع است.اما بیشترین میزان پوشش‌دهی وام خرید مسکن ۲۰۰ میلیونی مربوط به منطقه ۱۸ شهر تهران است. وام جدید در این منطقه به‌طور متوسط هزینه تملک ۳۳ مترمربع آپارتمان را تامین می‌کند.

کمترین میزان پوشش‌دهی هزینه خرید مسکن با استفاده از وام جدید مربوط به منطقه یک شهر تهران-گران‌ترین منطقه بازار مسکن پایتخت-است که تنها به‌طور متوسط هزینه خرید ۷ مترمربع آپارتمان معمولی در این منطقه را تامین می‌کند. در منطقه ۵ که مصرفی‌ترین و پرتقاضاترین منطقه بازار مسکن تهران است این وام به‌طور متوسط پوشش ۵/ ۱۲ درصدی و در منطقه ۴ شهر تهران-دومین منطقه مصرفی پرتقاضا- نیز پوشش ۱۴ مترمربعی از هزینه خرید مسکن با استفاده از وام جدید تامین می‌شود.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما