فیلم | جزئیات گام چهارم کاهش تعهدات برجامی از زبان سخنگوی سازمان انرژی اتمی

اقتصادنیوز: بهروز کمالوندی گفت: گفته بودیم اگر لازم باشد راکتور آب سنگین اراک به نوع قبلی بر می گردد.