در یک نظرسنجی مطرح شد

چند درصد ایرانیان ماه رمضان امسال روزه گرفتند؟

کدخبر: 414115
اقتصادنیوز: ایسپا به تازگی نظرسنجی در خصوص موضوع روزه داری انجام داده که 45درصد پاسخگویان گفتند تمام یا اکثر روزها را روزه می گیرند ۱۰.۹ درصد برخی از روزها را روزه گرفتند و ۴۲.۶درصد نیز گفتند اصلاً روزه نمی گیرند و ۱.۶ درصد نیز به این سوال پاسخ نداده اند.

به گزارش اقتصادنیوز ،‌ میزان روزه داری مردم ایران در ماه مبارک رمضان توسط یک مرکز نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفته که مشخص شده است ، 45 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی همه روزها روزه گرفته اند . 

یکی از مباحث مورد توجه ایسپا موضوع دینداری و سنجش روند آن در جامعه بوده است در این راستا جدا از پیمایش جامع سنجش دینداری ایسپا ابعاد مختلف دینداری را نیز در زمان های مختلف مورد بررسی قرار می دهد. گزارش پیش رو نتایج آخرین نظرسنجی پیرامون موضوع روزه داری است که با هدف بررسی میزان روزه داری مردم و دلایل شهروندان برای روزه نگرفتن انجام شده است.

این نظرسنجی از ۱۲ تا ۱۶ ماه رمضان انجام شده و جامعه آماری آن ساکنین مناطق شهری ،روستایی کل کشور با تعداد نمونه ۱۵۴۶ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی انجام شده است.

89

۵۰.۴درصد پاسخگویان را مردان و ۴۹.۶ درصد را زنان تشکیل داده‌اند، ۲۵.۵ درصد پاسخ دهندگان  در رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال و۴۸.۴ درصددر رده سنی ۳۰ تا ۴۹ سال  و ۲۶.۱ درصد در رده سنی بالای ۵۰ سال بوده اند.

۲۳.۴درصدپاسخگویان مجرد و ۷۲.۴ درصد  در حال حاضر متاهل هستند. ۶۵.۵ درصد از پاسخگویان دیپلم و زیر دیپلم و ۳۴.۵ درصد تحصیلات دانشگاهی دارند.

با هدف بررسی میزان روزه‌داری مردم ایران از افراد نمونه پرسیده شده ؛بعضی مردم در ماه رمضان روزه می گیرند و برخی هم ترجیح می دهند روزه نگیرند شما امسال در ماه رمضان روزه گرفته اید ؟

۴۵ درصد پاسخگویان گفته اند ،تمام یا اکثر روزها را روزه می گیرند  ۱۰.۹ درصد برخی از روزها را روزه گرفتند و  ۴۲.۶درصد نیز گفتند اصلاً روزه نمی گیرند و ۱.۶ درصد نیز به این سوال پاسخ نداده اند.

زنان و مردان الگوی رفتاری متفاوتی دارند و زنان بیش از مردان تمام یا اکثر روزها را روزه گرفتند و همچنین نزدیک به ۴۸.۴ درصد مردم اعلام کرده‌اند که روزه نمی گیرند .در حالی که این میزان برای زنان ۳۸ درصد است میزان روزه داری در میان گروه‌های مختلف سنی و تحصیلی تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.

90

در سوالی دیگر  از افرادی که گفته‍‌‌اند اکثر روزها  یا برخی از روزها را روزه می گیرم پرسیده شده، آیا شما امروز روزه هستید؟ با بررسی پاسخ ها می‌توان گفت در زمان اجرایی نظرسنجی ۴۵.۹درصد  کل پاسخگویان روزه بوده‌اند.

عمده ترین دلایل افرادی که روزه نمی گیرند به ترتیب بیماری ،خستگی ناشی از کار ،اعتقاد نداشتن به روزه، عذر شرعی، مانند شیردهی دوران بارداری و..و، ناتوانی جسمی ،ترس از ابتلا به کرونا است .

۶.۹ درصد افراد که روزه نمی گیرند نیز به سایر موارد اشاره کردند و ۳.۳ درصد آنها نیز گفته اند  نمی دانم یا به سوال پاسخ ندادند.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما