منحنی بازدهی اوراق دولتی 6 مرداد منتشر شد

کاهش نرخ سود در چهار سررسید +جرئیات

کدخبر: 429417
اقتصاد نیوز: در بازار بدهی نرخ سود در چهار سررسید کاهش یافت.

حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 19 درصد افزایش به 275 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 32 نماد اخزا و 9 نماد اراد انجام شد. 

حجم معاملات عمده اوراق بدهی دولتی نیز در بازار ثانویه به حدود 80 میلیارد تومان رسید. به نظر میرسد که وزارت اقتصاد توانسته است امروز 1.7 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را در نمادهای اراد86 و اراد87 به فروش رساند.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در کلیه سررسیدها نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با 8 دهم درصد کاهش به 21.18 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال بایک دهم درصد کاهش به 21.22 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال هم با 4 دهم درصد کاهش به 21.22 درصد رسید. نرخ بازده آتی در سال دوم نیز با 6 دهم درصد کاهش به 21.24 درصد رسید.

بیشتر بخوانید؛

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما