واشنگتن‌پست: جمهوری‌خواهان حزب‌شان را به کشورشان ترجیح می‌دهند