اقتصادنیوز؛ علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: کالاهای اساسی یکسال آینده تامین شده است.