آیا فرقی نمی‌کند چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود؟

کدخبر: 370222
در ایران یکسری باورهای نادرست سیاسی پیرامون آمریکا رایج است.گذشت زمان برخی از آنها را تعدیل کرده، اما برخی دیگر دست کم برای بسیاری از ایرانیان تکان نخورده است.

یکی ازاین باورها آنست که «فرقی نمیکند درآمریکا چه کسی به ریاست جمهوری انتخاب شود.مهم مجموعه سیاست هاوتصمیمات است که در مراکز دیگری اتخاذ می شوند و رئیس جمهور،صرفنظر ازآنکه دمکرات است یا جمهوریخواه،«ترامپ» هست یا «بایدن» ادامه می‌یابد.»

این باورهشتاد سال پیش توسط حزب مارکسیست توده درایران تولد یافت.از دید مارکسیستها،برجهان یک نظام گسترده اقتصادی که به آن سرمایه داری میگفتند حاکم بود.صنایع بزرگ،موسسات مالی،بانکها و غیره تعلق به سرمایه داران داشتند و آنها بودند که پشت دربهای بسته سرنوشت جهان را در دست داشتند درحالیکه حسب ظاهرش انتخابات آزاد هر چهار سال یکبار اتفاق میفتاد و یک رئیس جمهور دمکرات یا جمهوریخواه هم انتخاب می‌شود.مردم هم فکر می‌کنند آنها هستند که با آرای شان سرنوشت آمریکا را در دست دارند. درحالیکه سرنوشت واقعی آمریکا(و جهان هم بدنبال آمریکا) در جای دیگری است که رقم می‌خورد.دردستان تراست‌ها،کارتل‌ها، شرکت‌های بزرگ چندملیتی،کارخانجات اسلحه‌سازی  ونه رای دهندگان آمریکایی.

همانند بسیاری از باورهای دیگرحزب توده،این باورِ آن حزب هم بمرور زمان در میان پارادایم سیاسی جریانات دگراندیش روشنفکری و مبارزعلیه رژیم شاه اعم ازاسلام گرا یا چپگرا نهادینه شد.اگراحتمالی وجود میداشت که با افول ادبیات مارکسیستی درجهان، درایران هم همچون بسیاری ازجوامع دیگرتکانی در باورهای جزم گرایانه  مارکسیستی بوجود میامد،ظهور جریان "آمریکا ستیز" بعد از انقلاب آن امیدها را بر باد داد و برخلاف جوامع دیگر،همچنان همان نگاه مارکسیستی هشتاد سال پیش گفتمان رسمی را تشکیل میدهد.

البته گامی را که در ایران هم مثل بسیاری از جوامع دیگر، دانشگاهیان، دگراندیشان، روشنفکران و نویسندگان در جهت مارکسیست زدایی میبایستی برمیداشتند اما بنا بر دلائل تاریخی میسر نشد، بتدریج توسط فضای مجازی دارد برداشته میشود.

فضای مجازی باعث شده که برای نخستین باردر ایران نگاه ورشکسته تاریخی که «فرقی نمی‌کند چه کسی درانتخابات آمریکا پیروز شود» دارد جای خود را به نگاه واقع بینانه تری میدهد.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما