معمای کم واکنشی قیمت‌ها به کاهش نرخ ارز

کدخبر: 387747
​بسیار پرسیده می‌شود که چرا با وجود کاهش نرخ ارز قیمت کالاها و خدمات کاهش نمی یابد؟

داستان به انتظارات برمی‌گردد. هنگام افزایش انتظارات تورمی، افراد برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خود ابتدا سراغ دارایی‌ها و حتی کالاهای بادوامی مانند اتومبیل می روند زیرا به طور طبیعی این گونه کالاها ذخیره ارزش بهتری از کالاهای روزمره هستند.این رفتار تقاضای خرید در بازارهای دارایی را به شدت بالا می برد و  همین افزایش شدید تقاضای دارایی‌ها به جهش قیمت کالاهای عرضه در این بازار منجر می شود. در واقع قیمت دارایی از قیمت کالاها و خدمات با شتاب بسیار بالایی سبقت می گیرد.

با کاهش انتظارات تورمی قیمت دارایی ها که جهت کاهش جهش قیمتی بیش از حد داشته تعدیل می شود. زیرا مشخص می شود آن انتظارات صحیح نبوده است. با کاهش انتظارات، تمایل به فروش دارایی‌ها بیش از حد بنیادی ارزش‌گذاری شده، سبب کاهش قیمت آنها می‌شود. در مقابل در دوره ای که به دلیل شدت انتظارات تورمی بازارهای دارایی اضافه پرش شدیدی داشته، قیمت کالاها و خدمات به دلیل چسبندگی و کندی افزایش دچار ارزش گذاری بیش از حد نبوده است. برقرار بودن تقاضای مصرفی کالا و خدمات هم مانع دیگری در مسیر کاهش قیمت آنها است. این ویژگی ها علت عدم کاهش قیمت کالاها و خدمات نسبت به قیمت دارایی ها است.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما