طرح سه فوریتی قرنطینه کشور از دستورکار پارلمان خارج شد

اقتصادنیوز: طرح سه فوریتی نمایندگان برای قرنطینه یک ماهه کشور با اخطار نماینده مردم قائمشهر از دستور کار مجلس خارج شد.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر