بیماران بدحال کرونایی

  • اخبار رسمی از آمار بیماران بدحال بیمارستانی در روز گذشته نشان می‌دهد که ۲۹۱۲ تخت ICU به بیماران کرونایی اختصاص یافته است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر