آخرین اخبار تورم دهک ها

  • پس از ثبت تورم بالا در خرداد ماه، تورم نقطه ای تیر ماه به ۵۴ درصد رسیده که بالاترین سطح را در بازه ۲۶ ساله داشته است. بررسی های آماری نشان می دهد بیشترین وزن را در رشد قیمت ها تورم خوراکی ها داشته اند.

  • اقتصادنیوز: بررسی ها نشان می دهد تورم سالانه برای گروه های فقیر جامعه در مقایسه با دهک های ثروتمند جامعه بیشتر بوده است، به طوری که میانگین تورم برای پنج دهک فقیرتر ۴۰ درصد و میانگین تورم برای پنج دهک ثروتمندتر ۳۸ درصد بوده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی تورم در ماه اول زمستان نشان از چند اتفاق مهم داشت که در مهمترین آن تورم دهک های بالایی رشد بیشتری را در مقایسه باکم در آمد ها تجربه کرد. بررسی تفکیکی اقلام مهم نرخ تورم در این ماه نیز نشان می دهد تورم اجاره و مسکن در این ماه سطح بالایی را در مقایسه سایر شاخه ها داشته است.

  • تورم غیر خوراکی تیرماه برای پولدارها ۱۶.۴ واحد درصد بیشتر از کم درآمدها بوده است. این در حالی است که دهک اول در بخش خوراکی تورمی ۵۶ درصدی داشته است. به عبارت دیگر پولدارتر ها درخرید غیرخوراکی و کم درآمدها در خوراکی ها افزایش قیمت بیشتری را حس کرده اند.

  • در نسخه جدید مرکز آمار از وضع اقتصادی سال ۹۹، تب تورم خوراکی ها در کم درآمدها به ۴۰ درصد رسیده است. نرخ تورم خوراکی های مورد مصرف کم درآمدها از کالاهای مورد استفاده پردرآمدها نیز بیشتر بوده است.

  • اقتصادنیوز :تورم میانگین برای دهک های درآمدی در فروردین ماه از ۳۷.۵ درصد تا ۴۵.۸ درصد متغیر بوده است .تورم به ثبت رسیده برای تمامی دهک های درآمدی در اولین ماه سال جاری در یکسال گذشته بی سابقه بوده است .

  • گزارش مرکز امار از یک اتفاق نادر خبر می دهد ارزانی در سه بخش البته برای پولدارها. نرخ تورم دهک دهم، نرخ تورم بخش حمل و نقل و نرخ کالاهای با دوام. نرخ تورم این سه بخش منفی بوده و برندگان اصلی آن ثروتمندان بوده اند.

  • تورم ماهانه آذر ماه ۲ درصد بود که دراین میان دهک های پایینتر جامعه بیشترین تورم ماهانه را تجربه کرده اند. این در حالیست که تورم میانگین خانوارهای کشور برای دومین بار در سال جاری به بالاتر از ۳۰ درصد رسید

  • مطابق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در دهک اول هزینه ای در ماه گذشته به ۸.۴ درصد رسیده است، در حالیکه این نرخ برای دهک برخوردار جامعه، یعنی دهک دهم تنها ۲.۳ درصد بوده است. چه تحولی در دومین ماه پاییز، فشار قیمت ها را بر اقشار فرودست، بیشتر کرد؟

  • گزارش مرکز آمار نشان می دهد دهک های پایین جامعه کماکان بیشترین لمس تورم را در بخش مواد خوراکی دارند و دهک های بالایی تورم را در بخش غیر خوراکی و با شدت بالاتری حس می کنند.