آخرین اخبار نرخ سود اوراق بدهی دولتی

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی روندی نزولی داشته و در هفته سوم بهار ۱۴۰۱ به ۲۰.۳ درصد تنزل پیدا کرد. این رفتار کاهشی در نرخ سود بازار ثانویه و وام مسکن نیز مشهود بوده و در هردو بازار رکوردهای کاهشی را از خود برجای گذاشته است.

  • در سال ۱۴۰۰ در مجموع سی وشش مرحله برگزاری بازار باز ۹۰ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده است. در این میان ۳۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان را بانک ها و مابقی را بورسی ها خریداری کرده اند.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازار های مالی در هفته سوم اسفند نشان می دهد نرخ سود بین بانکی به کمترین سطح خود در ۵ ماه اخیر رسیده است. رفتار نرخ سود وام مسکن نیز در این ماه نشاندهنده آن بود که قیمت ها در این بازار کاهش چشمگیری را ثبت کرده اند.

  • اقتصادنیوز: معاملات اوراق بدهی دولتی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده و در کف یک ماهه اخیر قرار گرفته است. طبق آمارهای منتشر شده در پایان مرحله سی و پنجم این حراج مجموعا ۸۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته اخیر نشان از دو رکورد مهم داشته است. نرخ سود در بازار باز برای چهارمین هفته متوالی درکف دوساله ایستاده و در بازار اولیه نرخ سود به کمترین سطح خود در شش ماه اخیر رسید.

  • بررسی اوراق فروخته شده در پایان سی و چهار مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد در این مدت ۸۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان اوراق از سوی مشتریان خریداری شده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی هفته اول اسفند ماه پس از دوماه دوباره افزایشی شده و به ۲۰.۳۳ درصد رسید. این در حالی است که سایر نرخ سود ها در بازارهای مالی در این مقطع روندی کاهشی را از خود بر جای گذاشته یا تغییری نداشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته نخست اسفند ۱۴۰۰ دومین رکورد خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه شکسته شد. با این وجود این دومین هفته متوالی است که بانکها در معاملات این بازار مشارکتی نداشته و تمام خرید اوراق بر عهده نهادهای تامین سرمایه بوده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی بهمن ماه همچنان روند نزولی خود را ادامه داده و در نهایت به کمترین سطح خود در ۴ ماه اخیر رسید. بررسی سایر نرخ های سود در بازارهای مالی نیز نشان از رکوردزنی های مهم در این مقطع داشته است.

  • در هفته پایانی بهمن ماه دولت توانست با پایین تر آوردن تاریخ سررسید اوراق میزان قابل توجهی اوراق را به مشتریان خود بفروشد. بررسی آمارها نشان می‌دهد این بیشترین میزان فروش هفتگی اوراق در ۵ ماه اخیر بوده است.