آخرین اخبار نرخ سود اوراق بدهی دولتی

  • در هفته منتهی به ۱۱ بهمن ماه وضعیت بازار اولیه از صفر خارج شده و در آن ۳۸۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شد. با این حال مقایسه های آماری حاکی از تداوم رکود این بازار بوده است.

  • اقتصادنیوز: روند نرخ سود در بازارهای مالی هفته منتهی هفتم بهمن ماه، روند ثابت خود را ادامه داده است. در همین رابطه در هفته اول بهمن ماه، نرخ بهره بین بانکی در کشور به ۲۱.۰۵ درصد رسیده و تغییرچندانی را در مقایسه با هفته های قبل خود نداشته است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازار اولیه در هفته های میانی دی ماه به رکورد خود در بازه چهارساله رسیده است. بررسی ها نشان از مسیر صعودی نرخ سود در یک بازار دیگر نیز در هفته های ابتدایی زمستان داشته است.

  • در میانه اولین ماه زمستانی کشور در سال ۱۴۰۱، دولت در بازار اولیه هزار و ۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش گذاشت. فروش این اوراق که به نوعی تامین کسری بودجه برای دولت شمرده می شود در این هفته از رکود خود جدا شده و در مجموع امسال درآمدهای دولت در این معاملات رابه مرز ۶۷ همت رسانید

  • در هفته منتهی به ۷ دی ماه فروش اوراق بدهی دولتی برای چهارمین مرحله در سال جاری صفر شد. در این بازار دولت اوراق به بانک ها می فروشد و این درآمد را در جهت تامین کسری بودجه مصرف می کند.

  • اقتصادنیوز: بررسی بازار های مالی در اولین هفته زمستانی کشور نشان از روند آرام و صعودی نرخ بهره بین بانکی داشته است. این نرخ برابر با ۲۱.۰۳ درصد بوده و تقریبا هم ارز با بازار باز حرکت کرده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم آذرماه، نرخ بهره بین بانکی مسیر ثابت خود را ادامه داد. در این نرخ به صورت موزون از بازار شبانه استخراج شده و برابر با ۲۰.۸۸ درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد این شاخص در هفته های اخیر نوسان چندانی را رقم نزده است.

  • اقتصادنیوز: پس از دوهفته صفر در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی سرانجام بانک ها مجاب به خرید اوراق شده و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند. این در حالی بود که بورسی ها هیچ مشارکتی در این هفته نداشته اند.

  • اقتصادنیوز: در بررسی بازارهای مالی هفته دوم آذر ماه دوبازار بانکی همچنان ثابت بوده و تغییری نداشته اند. طبق داده های بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۹ آذر ماه برابر با ۲۰.۸۹ درصد بوده و بدون تغییر نسبت به هفته قبل به ثبت رسید.

  • اقتصادنیوز: در هفته بیست و هشتم حراج اوراق بدهی دولتی برای دومین بار متوالی، عملکرد دولت صفر شد. در این بازار که دولت به منظور تامین کسری بودجه در آن فعالیت می کند برای دومین هفته پی در پی، هیچ اوراقی فروخته نشده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی