آخرین اخبار نرخ سود بازار شبانه

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۲۵ اردیبهشت ماه امسال، حجم تزریق پول در بازار باز کاهش پیدا کرده و در مقابل به تزریق پول در بازار شبانه افزوده شده است. این درحالی است که نرخ سود و دامنه آن در این معاملات همچنان ثابت باقی مانده است.

  • اقتصادنیوز: وضعیت نرخ سودها در بازارهای مالی هفته سوم اردیبهشت یک صعود داشته و در بازار دیگر برای ششمین هفته متوالی در سال جاری تغییری را ثبت نکرده است. در این میان مشاهده می شود نرخ بهره بین بانکی در سال جاری برابر با دو هفته قبل خود، بالاترین رکورد را در میان هفت سال گذشته داشته است.

  • اقتصادنیوز: در بازارهای مالی هفته اخیر، رفتار نرخ سود ها در بازارها دو رفتار مختلف داشته است. در هفته نخست اردیبهشت ماه سال گذشته، نرخ سود در بازار باز برابر با ۲۳ درصد ثابت بوده و نرخ بهره بین بانکی همچنان رکوردزنی کرده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی سقف عملیات بازار باز را در مرز ۸۰ همت ثابت نگه داشت. در کنار ثبات عملیات بازار باز، نرخ سود معاملات نیز در مرز ۲۳ درصد ثابت بوده و تغییری را ثبت نکرده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی به بالاترین سطح دو ساله خود رسیده است. این نرخ اکنون به سقف خود نزدیک تر شده که برخی آن را ناشی از سیاست اخیر بانک مرکزی در قبال بالابردن نرخ سود در این باز می دانند.

  • اقتصادنیوز: در نیمه بهمن ماه امسال عمده بازارها در کشور شاهد رشد نرخ سود بوده‌اند. در این میان بازار بین بانکی با ثبت رکورد دوساله مهم ترین رکورد را ثبت کرده و به ۲۱.۱۷ درصد رسیده است.

  • اقتصادنیوز: در بررسی بازارهای مالی هفته دوم آذر ماه دوبازار بانکی همچنان ثابت بوده و تغییری نداشته اند. طبق داده های بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۹ آذر ماه برابر با ۲۰.۸۹ درصد بوده و بدون تغییر نسبت به هفته قبل به ثبت رسید.

  • اقتصادنیوز: درهفته پایانی مهر ماه نرخ سود دردو بازار کاهش پیدا کرد. بررسی های آماری نشان می دهد در میان بازار های مالی هفته منتهی به ۲۷ مهر ماه روند نرخ سود موزون در بازار اولیه از رکورد خود در سال جاری فاصله گرفته و بیشترین افت را داشته است.

  • اقتصادنیوز: عملکرد بازارهای مالی در اولین هفته مهر ماه ۱۴۰۱ نشان از روند ثابت نرخ سود در سه بازار داشته است. در مهم ترین آن ها نرخ بهره در مرز ۲۰.۹ درصد قرار گرفته و تغییر قابل توجهی را با هفته قبل به ثبت نرسانده است.

  • اقتصادنیوز: روندنرخ سود ها در سه بازار سه رفتار متفاوت را به ثبت رساند. در مهمترین آن ها نرخ سود بازار بین بانکی به ۲۰.۸ درصد رسیده و رکورد یک ماه را شکست. برخی تحلیل گران عامل اصلی رشد نرخ بهره بین بانکی در این بازار را کسری بالای بانک ها عنوان می کنند.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی