آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

  • اقتصادنیوز: افزایش وضعیت کسری نقدینگی در بانک ها موجب شد تا نرخ سود در هفته اخیر نسبت به هفته قبل افزایشی محسوس یافته و به بالاترین سطح خود از ابتدای مرداد امسال تاکنون دست پیدا کند.

  • اقتصادنیوز: سیزدهمین هفته متوالی جذب پول از بانک‌ها درعملیات بازار باز نیز برگزار شده و طی آن کمترین میزان جذب در سه هفته اخیر صورت گرفت. در سوی دیگر اعتبارات قاعده مند رکورد شش هفته پیش خود را در بازار بین بانکی شکسته و به بالاترین میزان خود رسانید.

  • بررسی جدول تغییرات هفتگی نرخ سود در بازار بین بانکی حاکی از آن است که این نرخ به ۱۸.۴ درصد رسیده است.

  • بانک مرکزی درهفته پایانی مرداد ماه، سیاست جذب نقدینگی در هفته های قبل را ادامه نداد و میزان جذب پول بسیار کمتر از بسط پولی بود که از کانال این بانک صورت گرفت.

  • نرخ بهره بین بانکی در ایران دوباره افزایش پیدا کرده و نسبت به هفته قبل ۰.۸ واحد درصد زیادتر شده است. این رخداد نشان دهنده افت نقدینگی در حساب جاری بانکها در هفته سوم مرداد ماه بوده است.

  • مطابق اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی کاهش یافت.

  • عملیات بین بانکی در آخرین هفته تیرماه حاوی کمترین میزان جذب نقدینگی در این ماه بوده است. این در حالی است که با توجه به عملیات این نهاد در بازار بین بانکی و بازار باز خالص عملکرد بانک مرکزی ماهیتی انبساطی داشته است.

  • نرخ سود بین بانکی نسبت به هفته قبل افزایش یافت و به عدد ۱۸.۳۱ درصد رسید.

  • بانک مرکزی می گوید: دلیل افزایش رشد پایه پولی در پایان بهار پرداخت دو تنخواه به دولت بوده است اولی برای خزانه دومی برای خرید تضمینی گندم. تنخواه استقراض دولت از بانک مرکزی بر مبنای نسبتی از بودجه عمومی است.

  • اقتصاد نیوز : نرخ سود بین بانکی در ادامه مسیر کاهشی به زیر ۱۸ کاهش یافت.