آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

  • اقتصادنیوز: روند صعودی نرخ سود در بازار باز موجب شد تا نرخ بهره به قله ۸ ماهه دست پیدا کند. این رقم برای نخستین بار از سطح ۲۰ درصد عبور کرده و بالاترین میزان را از انتهای بهمن ۹۹ تا کنون به ثبت رسانید.

  • اقتصادنیوز: در هفته نخست آبان ۱۴۰۰ بسط پول در بانکها رکوردی جدید را به ثبت رساند. در همین راستا بانک مرکزی در بازار باز به منظور جلوگیری از رشد نرخ بهره بسط ۳۰ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده که در تاریخ بازار باز بی سابقه بوده است.

  • یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سرعت گیر های مهم صعود بورس تهران گفت: در صورت تداوم روند افزایشی نرخ سود بین بانکی و نیز نرخ سود سپرده، بسیاری از سهامداران و سرمایه گذاران، نقدینگی‌های سرگردان خود را به سمت سرمایه‌گذاری در بازاری پیش ببرند که بتوانند بازده معقولی را با ریسک کمتر کسب کنند.

  • شتاب افزایشی نرخ سود بین بانکی در ایران روندی افزایشی پیدا کرده و بعد از دو ماه صعود پی در پی در نهایت به بالاترین میزان در شش ماه گذشته رسید. این اقدام می تواند ناشی از تسلیم بانک مرکزی در بازار باز و موافقت با افزایش نرخ سود در این بازار باشد.

  • نرخ سود بازار بین بانکی به ۱۹.۸۶ درصد افزایش یافت.

  • اقتصادنیوز: در عملیات بازار باز هفته پایانی مهر ۱۴۰۰ دو اتفاق مهم رخ داد. نخست دومین رکورد بسط نقدینگی در این بازار شسکته شد. دوم: نرخ سود بسط پول نسبت به تمام هفته های اخیر افزایش محسوسی را به ثبت رسانید.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی برای هفتمین هفته متوالی در کشور روندی افزایشی داشته و به رکورد ۵ ماهه خود دست پیدا کرد. با این حال حجم داد و ستد در بازار باز از سرعت رشد این متغیر کاسته و میزان افزایش آن را کاهش داده است

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی پس از ۶ هفته صعود در نیمه مهر ماه به ۱۹.۴۶ درصد رسید. این رقم بیشترین میزان نرخ بهره بین بانکی در ۴ ماه اخیر بوده و با وجود تلاش های بانک مرکزی برای مهار آن اما هنوز روند رکوردزنی ها در این متغیر ادامه داشته است.

  • بازار باز در هفته دوم پاییز بیشترین رکورد بسط پول در بازارهای مالی را به ثبت رساند. به نظر می رسد وضعیت وخیم در بانکها همچنان ادامه داشته و اکنون به بیشینه خود رسیده است. نرخ بهره نیز در واکنش به این اتفاق رفتاری صعودی را در بازار بین بانکی پیدا کرده است.

  • نرخ سود بین بانکی در هفته اول مهر ماه روندی افزایشی پیدا کرده و بانک مرکزی برای مهار رشد افسارگسیخته آن اقدام به بسط پول در بازار باز نمود