آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

  • اقتصادنیوز: بسط پول در بازار باز برای سومین هفته متوالی رکورد تاریخی خود را ارتقا داده و از مرز ۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد. در حالی که این بازار به هدف کنترل نرخ سود وکاهش معاملات در بازار بین بانکی انجام می شود اعتبارات قاعده مند نیز در هفته اول اسفند به قله چهار ماهه رسید

  • اقتصادنیوز: برخی تحلیلگران رفتار هفته های اخیر بانک مرکزی را در بازار باز رویکردی غلط دانسته و اعتقاد دارند ممکن است این رفتار به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم در کشور منجر شود

  • رکوردزنی بسط پول در بازار باز همچنان ادامه دارد. در همین راستا در هفته اول اسفند ماه بسط نقدینگی در بازار باز ادامه داشته و به بالاترین سطح خود در تاریخ این معاملات رسید. درهمین رابطه خالص عملکرد بانک مرکزی در سومین هفته متوالی مثبت شد.

  • اقتصادنیوز : دولت در ابتدای زمستان با دستور ده بندی خود در راستای نجات بورس به بانک مرکزی فرمان داد تا نرخ سود بین بانکی در سقف ۲۰ درصد قرار داشته باشد.

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بین بانکی رکوردزنی در بازار باز را تداوم بخشیده و بسط پول در این بازار را به قله دوساله رساند. این در حالی است که نرخ سود در این معاملات نسبت به هفته قبل تغییری نداشته ودر سطح ۱۹ درصد ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی بهمن ماه همچنان روند نزولی خود را ادامه داده و در نهایت به کمترین سطح خود در ۴ ماه اخیر رسید. بررسی سایر نرخ های سود در بازارهای مالی نیز نشان از رکوردزنی های مهم در این مقطع داشته است.

  • اقتصادنیوز: عملیات انبساطی بازار باز همچنان تداوم داشته و به بالاترین سطح خود از ابتدای برگزاری این بازار تاکنون دست پیداکرد. این در حالی است که نرخ سود این بازار نیز در سطح ۱۹ درصد قرار داشته که کمترین نرخ در این مقطع به شمار می آید.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در بازار باز به کمترین سطح خود در چهار ماه اخیر رسید. با این حال بررسی روند بسط پول در بازار باز نشان می دهد با اینکه مانده نقدینگی نزد بانک ها از پایان مهر تاکنون ۱۲۰ درصد رشد داشته اما نرخ سود هنوز بالاتر از آن مقطع قرار دارد.

  • اقتصادنیوز: عملیات بازار باز روند صعودی خود را در بسط نقدینگی در این بازار ادامه داده و به دومین رکورد خود در بسط نقدینگی تاریخ بازار باز رسید. بررسی نرخ سود در این بازار نشان از کف این متغیر در بازه چهار ماهه داشته است.

  • بانک مرکزی اعلام کرده در هفته منتهی به ۱۶ دی ماه ۱۴۰۰ ، سطح پایه پولی در مقایسه با سال قبل خود ۳۶.۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد نقطه ای پایه پولی در پایان آذر ماه ۳۷.۶ درصد به ثبت رسیده بود.