آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

  • اقتصادنیوز: بسط پول در بازار باز روند صعودی خود را ادامه داده و در هفته اول بهمن ماه وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد. این در حالی است که نرخ سود با کاهش ۰.۱ واحد درصدی نسبت به هفته قبل در کف سه ماهه قرار گرفت.

  • اقتصادنیوز: در هفته پایانی دی ماه روند نرخ سود دربازارهای مالی بررسی شده و طی آن در مهمترین اتفاق نرخ سود بین بانکی روند نزولی خود را تداوم بخشیده و به کمترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید. این اتفاق می تواند در نتیجه سیاستگذاری دولت و بسط بالای پول دربازار باز شکل گرفته باشد.

  • اقتصادنیوز: در ششمین هفته متوالی بانک مرکزی اقدام به رکوردزنی در بسط پول در بازار باز کرده و انبساطی ترین هفته را در تاریخ این بازار ثبت کرده است. این در حالی است که در بازار شبانه در هفته های اخیر اعتبارات قاعده مند افت قابل توجهی داشته است.

  • اقتصادنیوز: روند انبساطی تزریق پول در بانک مرکزی همچنان در حال رکوردزنی است. مرور آمارها در این حوزه نشان می دهد نرخ سود بازار باز در حالی کاهش پیدا کرده که بسط نقدینگی برای پنجمین هفته متوالی رکورد زده است

  • اقتصادنیوز: در چهارمین هفته متوالی بانک مرکزی اقدام به رکوردزنی در بسط پول در بازار باز کرده و انبساطی ترین هفته ها را در این بازار ثبت کرده است. این در حالی است که با افزایش تقاضا در این بازار نرخ سود اما کاهش قابل توجهی داشته است.

  • تزریق پول به بانک ها در اولین هفته زمستانی بازار باز به بیشینه خود در تاریخ این بازار رسیده و خالص عملکرد بانک ها نیز متناسب با این تزریق در بالاترین سطح قرار گرفته است. این در حالی است که نرخ سود بسط پول در این بازار همچنان در سطح ثابت ۲۰.۱۵ درصد قرار گرفته است.

  • بسط پول در بازار باز رکورد جدیدی را ثبت کرده که منجر به بسط بی‌سابقه نقدینگی در این بازار شده است. در عین حال باوجود آن که هفته های تاریخ ساز بازار باز همچنان ادامه دارد اما بازار شبانه غرق در سکوت شده است.

  • با اعلام از سوی بانک مرکزی نرخ بازار بین بانکی در ۱۸ آذر ماه نسبت به ۱۱ آذر ماه به ۲۱.۰۵ درصد رسید.

  • اقتصادنیوز: بسط نقدینگی بانک مرکزی در بازار همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در هفته سوم آذرماه ۱۴۰۰ میزان بسط پول تقریبا به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در بازار بین بانکی هیچ عملیاتی از سوی این نهاد ثبت نشد.

  • بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را ۲۰.۷ درصد اعلام کرد.