آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی پس از ۶ هفته صعود در نیمه مهر ماه به ۱۹.۴۶ درصد رسید. این رقم بیشترین میزان نرخ بهره بین بانکی در ۴ ماه اخیر بوده و با وجود تلاش های بانک مرکزی برای مهار آن اما هنوز روند رکوردزنی ها در این متغیر ادامه داشته است.

  • بازار باز در هفته دوم پاییز بیشترین رکورد بسط پول در بازارهای مالی را به ثبت رساند. به نظر می رسد وضعیت وخیم در بانکها همچنان ادامه داشته و اکنون به بیشینه خود رسیده است. نرخ بهره نیز در واکنش به این اتفاق رفتاری صعودی را در بازار بین بانکی پیدا کرده است.

  • نرخ سود بین بانکی در هفته اول مهر ماه روندی افزایشی پیدا کرده و بانک مرکزی برای مهار رشد افسارگسیخته آن اقدام به بسط پول در بازار باز نمود

  • باوجود عملیات بانک مرکزی در بازار باز و رکوردزنی بسط نقدینگی در این بازار اما باز هم نرخ سود بین بانکی افزایش یافت و برای سومین هفته متوالی رکورد امسال را شکست. طبق بررسی ها این افزایش در نتیجه برخورد بی سابقه بانکها با کسری نقدینگی در این سال بوده است.

  • بانک مرکزی پس از چهار ماه اقدام به تزریق نقدینگی در بانک ها کرده و رکورد بسط پول در عملیات بازار باز را شکست. مجموع این رقم و حجم اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی بیشترین سطح انبساط نقدینگی در نهادهای مالی بوده که همگی نشان از کسری وخیم حساب بانکها در نیمه دوم ۱۴۰۰ بوده است.

  • شواهد نشان از کسری شدید حساب جاری بانک ها دارد اتفاقی که موجب افزایش شدید نرخ سود بین بانکی شده است با توجه به نرخ سود هدف ۱۸ درصدی بانک مرکزی به نظر سیاست گذار با تن دادن به افزایش نرخ تسلیم نرخ بهره شده است.

  • دادو ستد در بازار های مالی در این مدت نشان از افزایش کسری نقدینگی بانک ها داشته است. بازار باز برای دومین هفته متوالی قبض پولی انجام نداده و اعتبارات دومین رکورد خود را در دو سال اخیر به ثبت رسانده است. این رویدادها درجه تب نرخ سود بین بانکی درابتدای پاییز را بالاتر خواهد برد.

  • اقتصادنیوز: در هفته پایانی تابستان ۱۴۰۰ برای دومین هفته پیاپی بانک مرکزی هیچ پولی از بانک‌ها در عملیات بازار جذب نکرده و در اعتبارات قاعده مند دومین رکورد هفتگی در دوسال گذشته را به ثبت رساند.

  • استقراض پول از بانک مرکزی توسط بانکها و نهادهای مالی در بازار بین بانکی در هفته گذشته به اوج خود رسید. این اتفاق موجب شد تا نرخ سود بین بانکی به رکورد خود در سال جاری رسیده و قیمت پول را افزایش دهد.

  • نرخ سود بین بانکی به ۱۸.۷۴ رسید.