پادگان‌

  • اقتصادنیوز: مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند از آتش سوزی تعداد زیادی از درختان پادگان ۰۴ بیرجند خبر داد. وی گفت: علت حادثه در دست بررسی است.

  • عضو شورای شهر تهران با اشاره به موضوع‌ انتقال‌ پادگان ۵۰ هکتاری ۰۶ در پاسداران گفت: قرار است بیش از یک میلیون مترمربع‌ در این محل بارگذاری‌ شود که این موضوع ترافیک محدوده را بحرانی‌تر می‌کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر