آمار جانباختگان کرونا در کف 7 ماهه

خیز مجدد ابتلا به کرونا در ایران

کدخبر: 386446
اقتصادنیوز : در ادامه روند نزولی آمار کرونایی کشور میزان جانباختگان بر اثر بیماری در هفته آخر دی ماه به 603 نفر رسیده که کمترین حد این متغیر در 7 ماه اخیر بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز، روند نزولی ابتلا که از میانه آذر آغاز شده بود در هفته سوم و چهارم دی ماه متوقف شده و رشدی خفیف را به ثبت رساند. این موضوع به نوعی می تواند نتیجه افزایش شمار تست‌های روزانه بوده باشد.

از سوی دیگر میزان مرگ و میر در ایران در تمامی هفته های ماه دی روند کاهشی خود را حفظ کرد و با ثبت 603 فوتی در هفته چهارم دی ماه رکورد کمترین میزان هفتگی مرگ و میر را از ابتدای تیر تاکنون رقم زد.

خیز مجدد ابتلای هفتگی کرونا

در چهارمین هفته دی ماه آمار مبتلایان به کرونا درایران با 1.7 درصد رشد نسبت به روز گذشته به 43 هزار و 781 تن رسید. مقایسه مجموع مبتلایان در هفته های سوم و چهارم دی ماه باهفته های قبل خود نشان میدهد این متغیر در قاب هفتگی روندی نزولی داشته که در این دو هفته این روند متوقف شده است. 

برای نمونه رشد هفتگی میزان مبتلایان به کرونا در هفته سوم دی ماه نیز نسبت به هفته قبل خود در حدود 2 درصدبوده که علامت دیگری بر اثبات این ادعاست.

شمای نموداری این آمار به شکلی ساده تر این گزاره را نشان میدهد. موجی که از حد مبتلایان به کرونا در حال فرود بود اکنون دوباره دارد جان می گیرد.

اما جان گرفتن دوباره آمار ابتلا در میزان فوتی ها چه اثری گذاشته است؟

کرونا

شمار جانباختگان هفتگی کرونا در کف 7 ماه

مجموع مبتلایان در هفته پایانی دی ماه به 603 نفر رسید. مقایسه این متغیر در قاب هفتگی از ابتدای تیر تاکنون نشان می دهد که این رقم پایین ترین حد فوتی های هفتکی دراین مقطع بوده است. یعنی در 7 ماه گذشته.

باتوجه به آنکه در هفته اخیر پس از ماه‌ها میزان فوتی های روزنه به کمتر از 100 تن رسید این رکورد دور از انتظار نبود.

رشد آمار هفتگی مرگ و میر در ایران نشان می دهد که این متغیر از ابتدای آذرماه تا انتهای دی روند کاهشی خود را حفظ کرده است.

دراین مدت بیشترین افت هفتگی در شمار هفتگی متغیر مرگ و میر در هفته نخست دی ثبت شد که 24.5 درصد بود. اکنون میزان افت هفتگی به 11.4 درصد رسیده و به عبارت دیگر شتاب کاهشی این متغیر نصف شده است. 

با این حال ثبت رکورد کمترین میزان هفتگی مرگ و میر در 7 ماه گذشته نشان می دهد که وضعیت ابتلا در شمار جانباختگان نمودی نداشته است. در این صورت چه عاملی می تواند نتیجه  رشد متغیر ابتلا در دو هفته اخیر بوده باشد؟

کرونا

رکورد زنی های پی در پی شمار تستهای هفتگی

 شمار تست های روزانه در ایران در روزهای اخیر همواره بالاتر از روزی 50 هزار نفر بوده است. میزان این متغیر در هفته آخر دی ماه به بالاترین حد خود یعنی 377 هزار و 755 نفر از ابتدا تا کنون رسید. 

روند آماری تستهای هفتگی در دی ماه نشان میدهد که این متغیر در هفته های اخیر هر بار رکوردی جدید را ثبت کرده است.

واضح است که تستهای بیشتر، مبتلایان بیشتری را نیز نمایان می کند که تا پیش از آن در اجتماع پنهان بوده اند.

کشف مبتلایان مخفی به کرونا دو نتیجه مهم دارد؛ نخست آنکه درمان بیماران در مراحل ابتدایی سرعت بیشتری پیدا می کند. در ثانی از رشد ابتلای این بیماری در اجتماع و سرایت آن به افراد دیگر جلوگیری به عمل می آورد. این دو پیامد از افزایش میزان جانباختگان و رشد بیشتر ابتلا جلوگیری به عمل می آورد.

البته نکته دیگری در آمار تستها و ابتلای هفتگی کرونا مشهود است و آن هم آنکه متغیر نسبت ابتلا به تست که قدرت شیوع کرونا را اندازه می گیرد در این هفته نسبت به هفته قبل اندکی کاهش پیدا کرده است. به این معنا که شاید قدرت شیوع مسیری نزولی را آغاز کرده باشد.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما