وضعیت بیماران تحت درمان در قله 10 هفته

پیامِ خطرناک جابجایی رکوردهای کرونا در ایران

کدخبر: 397585
اقتصادنیوز : آمار مبتلایان هفتگی بیماری کرونا در ایران در هفته دوم اسفند ماه به رکورد سه ماهه خود رسید و میزان مرگ و میر نیز رکوردی 2 ماهه را ثبت کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، در هفته دوم اسفندماه آمار هفتگی مبتلایان به کرونا به بالاترین حد خود در سه ماه گذشته رسید. میزان مرگ و میر هفتگی این بیماری نیز در دومین هفته اسفندماه به رکورد خود در دوماه اخیر دست یافت. به طور کلی روند آمارهای ثبت شده در این هفته نشان از تداوم افزایش شیوع کرونا و رشد بیماران تحت درمان برای سومین هفته متوالی داشت. 

رکورد ابتلا هفتگی کرونا 

آمار هفتگی مبتلایان به کرونا در هفته دوم اسفند ماه به 58 هزار و 286 نفر رسید که نسبت به هفته قبل 2.21 درصدافزایش پیدا کرده است. حجم مبتلایان در این ماه بالاترین حد  هفتگی ابتلا را در 12 هفته گذشته داشته است. این متغیر از میانه زمستان تاکنون مسیری صعودی را ثبت کرده و مدام رو به افزایش بوده است.   

در ابتدا، افزایش تستهای روزانه در هر هفته بخشی از رشد مبتلایان به کرونا را توجیه می کرد اما در هفته های بعد متغیر ابتلا به تست که توصیف دقیقتری از وضعیت شیوع کرونا را به تصویر می کشد،  نشان داد که شیوع این بیماری در ایران در حال افزایش است. 

کرونا

این متغیر از سه هفته پیش تا کنون همواره رفتاری صعودی داشته و اکنون به 13.97 درصد رسیده است. یعنی در هفته اخیر 13.97 درصد از افرادی که تست کرونا داده اند پاسخ تستشان مثبت بوده است.

این آمار تقریبا در حد میزان ثبت شده در هفته قبل بوده و نشان می دهد که در این هفته نسبت به دوره قبل شدت ابتلا نه کاهشی داشته نه افزایشی. این رقم قله زمستانی شیوع کرونا به حساب می آید.

در این میان وضعیت تستهای روزانه کرونایی کشور در قاب هفتگی نیز روند صعودی خود را ادامه داده و با 3.38 درصد به 417 هزار و 130 تست رسید تا به بالاترین سطح خود در کل مدت حضور کرونا در ایران دست یابد.

شدت شیوع را به منزله وضعیت قرمز کرونا در کشور و میزان مرگ ومیر توصیف کننده وضعیت سیاه این بیماری است.

کرونا

رکورد دوماهه فوتی های هفتگی کرونا

شمار جانباختگان بر اثر این بیماری در قاب هفتگی در مدت سپری شده از زمستان نشان می دهد که هر چند آمارهفتگی فوت در محدوده پاییز و تابستان نبوده اما اکنون رکورد دو ماه گذشته خود را شکسته و برای سومین هفته متوالی روندی صعودی را ثبت کرده است. این متغیر در مقایسه با هفته گذشته 9.86 درصد افزایش پیدا کرده و اکنون به 613 نفر رسیده است.

اما از این میزان ابتلا چه حدی از آنها تحت درمان قرار دارند؟

کرونا

وضعیت بیماران تحت درمان در قله 10 هفته

کسر مجموع جانباختگان و بهبودیافتگان بیماری کرونا از کل مبتلایان در هر مقطع برابر با وضعیت تحت درمان در آن بازه است.

این رقم در هفته گذشته نسبت به موقعیت قبلی خود 5.4 درصد افزایش پیدا کرده و به 185 هزار و 171 نفر رسیده است.از 6 هفته گذشته تاکنون این متغیر مسیری صعودی را آغاز کرده و اکنون در قله 10 هفته ایستاده است.

این آمار به این معناست که در این مدت وضعیت بیماران کرونایی تحت درمان وخیم تر از قبل شده و فشار وارده بر کادر درمان در حال افزایش است.

افزایش شیوع بیماری در کنار رشد بیماران تحت درمان از یک سو و رشد آماری مرگ ومیر از سوی دیگر نشان می دهد که هر چند این ارقام در محدود آمارهای ثبت شده از این بیماری در پاییز گذشته نبوده اما هشدار موج دیگری را می دهند که در صورت برخاستن می تواند رکورد های قرمز و سیاه ثبت شده در پاییز را ارتقا بخشد.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما