نزدیک شدن تست های روزانه به مرز 100 هزار؛

عدد نحس «23» در تقویم کرونایی ایران

کدخبر: 405104
اقتصادنیوز : ابتلای روزانه کرونا در روزجاری به رکورد بیشترین حد خود در کل تاریخ شیوع کرونا در کشور رسید. درهمین خصوص مقایسه آمارهای کرونایی و رکورد های ثبت شده این بیماری نشان از وخیم تر شدن اوضاع کرونا در کشور دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، شیوع مجدد کرونا در فروردین ماه سال جاری موجب رکوردهای بی سابقه این بیماری در کشور شده است. در همین خصوص در روز 23 فروردین شمار مبتلایان روزانه کشور از مرز 23 هزار نفر عبور کرده و رکوردی جدید را در تقویم کرونایی ایران به ثبت رساند.

در کنار اوج گیری آمار فوتی ها، شمار تستهای روزانه کرونایی نیز به روزی 100 هزار تست نزدیک تر شده است.

رکورد ابتلای روزانه کرونا در 23 فروردین

شمار مبتلایان روزانه کرونا در کشور در روز 23 فروردین ماه سال جاری با 11 درصد افزایش نسبت به روز گذشته به 23 هزار و 311 نفر رسیده که بالاترین حد ثبت شده آمار ابتلای کرونا از بدو شیوع این ویروس در کشور تا کنون بوده است. بررسی آمارهای کرونایی از اواخر سال 98 که کرونا به ایران وارد شد تا کنون نشان می دهد این پنجمین روزی است که در کشور آمار ابتلای روزانه بالاتر از 20 هزار نفر به ثبت می رسد. 

به عبارت دیگر از 18 فروردین ماه تا امروز بیش از 100 هزار نفر دیگر به این بیماری مبتلا شده اند که آماری بسیار نگران کننده است.

در کنار این رکوردشکنی ها شمار تستهای روزانه کرونایی نیز روند صعودی تر را نشان می دهد.

کرونا

رکورد تست های روزانه کرونا در 23 فروردین

در همین خصوص شمار تست های روزانه در روز 23 فروردین در حد 96 هزار و 700 نفر ثبت شده که بالاترین میزان تست روزانه در کشور بوده است. روند این متغیر از ابتدا تاکنون نشان می دهد همواره تستهای روزانه کشور روندی صعودی داشته و رکورد های جدیدی را در روزهای اخیر به ثبت رسانده است.

در همین راستا بعضی اوقات می توان افزایش آمارهای ابتلای کرونا در سطح کشور را در نتیجه ازدیاد تستهای روزانه دانست. برای بررسی دقیقتر شیوع کرونا درکشور متغیر دیگری تعریف می شود که وضعیت ابتلا را به صورت خالصتر بررسی می نماید. این متغیر حاصل تقسیم ابتلای روزانه بر کل تستهای گرفته شده در همان روز است. بنابر این روند نسبت ابتلا به تست روزانه مشاهده می شود نسبت ابتلا به تست در روزهای اخیر به بالاتر از 25 درصد رسیده که در 4 ماه اخیر بی سابقه بوده است. 

با این وجود هنوز این رقم از حد ثبت شده شیوع در آبان و آذر 99 کمتر بوده و درنتیجه قدرت شیوع با وجود ثبت ابتلای بالای کرونا با میانه پاییز سال گذشته اندکی فاصه دارد.

اما آمارهای امروز در زمینه دو متغیر نگران کننده دیگر کرونایی نیز رکوردهایی را به همراه داشت.

کرونا

رکورد 4 ماهه بستری و فوتی روزانه 

روند بستری های روزانه کرونا در کل کشور در روزهای اخیر همواره صعودی بوده است. این در حالی است که تا قبل از شیوع مجدد کرونا در کشور روند بستری های روزانه کرونایی در کشور مسیری نوسانی داشت. در همین خصوص شمار بستری های روزانه کرونایی در کشور در روز 23 فروردین به 2هزار و 800 نفر رسیده که در 4 ماه گذشته در ایران بی سابقه بوده است.

در همین مدت شمار فوتی های روزانه نیز رکوردی دیگر را به ثبت رساند. این رقم در روز جاری با 6.2 درصد افزایش نسبت به روز قبل به 274 نفر رسید که بالاترین ثبت فوتی در 4 ماه گذشته بوده است.

درنهایت افزایش آمارهای روزانه ابتلا و بستری های روزانه از یکسو و رشد میزان مرگ و میر از سوی دیگر بیانگر وضعیت وخیم کرونایی درکشور است که همچنان ادامه دار است. حد بی سابقه ابتلای روزانه کشور نشان میدهد وضعیت شیوع در ایران روندی افزایشی داشته اما هنوز با پاییز سال قبل فاصله دارد. تعداد فوتی های این بیماری نیز که به نوعی در بیان میزان کشندگی این بیماری نقشی موثر را دارد و با وجود آنکه باز هم از رکوردهای سیاه ثبت شده در پاییز 99 فاصله دارد، همچنان روندی صعودی را از خود برجای گذاشته است.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما