اندازه شکاف بین دلار آزاد و سنا کوچک شد

حرکت دلار سنا خلاف دلار متشکل

کدخبر: 412969
عصر دوشنبه قیمت دلار بازار آزاد نزدیک به 400 تومان نسبت به مدت مشابه روز قبل افت داشت، این در حالی است که قیمت دلار متشکل نسبت به روز گذشته افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد نیوز، به رغم افزایش قیمت دلار در بازار متشکل ارزی، نرخ این ارز در سامانه سنا یافت. تغییرات قیمت در بازار آزاد قابل توجه بود. قیمت دلار بازار آزاد حوالی ساعت 4 و 30 دقیقه عصر نسبت مدت مشابه روز قبل 390 تومان کاهش داشت. با این حرکت خلاف جهت از اندازه شکاف قیمتی بین دلار بازار آزاد و متشکل کاهش یافت.

در بازار یورو نیز افت قیمت سنا با وجود افزایش قیمت در بازار آزاد و متشکل جالب توجه بود. البته تغییرات قیمتی در بازار متشکل و آزاد کوچک بود.

تغییرات قیمتی دلار

قیمت متوسط دلار متشکل نسبت به روز گذشته 91 تومان افزایش یافت و روی رقم 22 هزار و 161 تومان قرار گرفت. قیمت دلار در سامانه سنا 213 تومان کاهش یافت و روی رقم 22 هزار و 220 تومان قرار گرفت. قیمت دلار در بازار آزاد نیز حوالی ساعت 4 و 30 دقیقه عصر نسبت به زمان مشابه روز قبل 390 تومان کاهش یافت و روی رقم 22 هزار و 850 تومان قرار گرفت. در نتیجه دلار بازار آزاد و سامانه سنا 630 تومان معادل حدود 2.8 درصد اختلاف داشتند. اندازه این شکاف در روز گذشته 3.6 درصد بود. در نتیجه اندازه شکاف نسبت به روز گذشته کوچک شد.

عرضه دلار کاهش یافت

حجم عرضه دلار در بازار آزاد نسبت به روز گذشته 35 درصد کاهش یافت و روی رقم 4 میلیون و 271 هزار قرار گرفت. متوسط حجم عرضه در 41 روز کاری که پشت سرگذاشتیم 4 میلیون و 680 هزار به دست می‌آید. در نتیجه عرضه در روز دوشنبه زیر متوسط 41 روز کاری که پشت سرگذاشتیم قرار می‌گیرد.

تغییرات قیمتی یورو

قیمت متوسط یورو متشکل نسبت به روز گذشته 37 تومان افزایش یافت و روی رقم 26 هزار و 344 تومان قرار گرفت. قیمت یورو در سامانه سنا 124 تومان کاهش یافت و روی رقم 26 هزار و 437 تمان قرار گرفت. قیمت یورو در بازار آزاد 46 تومان رشد کرد و روی رقم 28 هزار و 105 تومان قرار گرفت. در نتیجه اختلاف بین یورو بازار آزاد و سنا 1668 تومان معادل 6.3 درصد به دست می‌آید. اندازه این شکاف در روز گذشته 5.6 درصد بود در نتیجه اندازه شکاف نسبت به روز گذشته بزرگ شد.

افزایش عرضه یورو

عرضه یورو نسبت به روز گذشته 26 درصد افزایش یافت و روی رقم 2 میلیون و 262 هزار قرار گرفت. متوسط عرضه یورو متشکل در 41 روز کاری که پشت سر گذاشتیم یک میلیون و 549 هزار به دست می‌آید، در نتیجه عرضه یورو بالای متوسط 41 روز کاری بود که پشت سر گذاشته ایم

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما