اثر گذاری دسترسی به منابع مالی در رشد تولید اقتصاد ایران

رشد منفی تولید در صنایع متوسط و کوچک +نمودار

کدخبر: ۵۳۵۹۹۳
از فروردین ماه سال گذشته تا کنون به غیر از یک ماه، در تمامی برهه های زمانی رشد تولید در شرکت های کوچک منفی بوده است. شرکت های متوسط مقیاس نیز از پایان سال 1400 تقریبا به همین امر دچار شده و رشد منفی را تجربه کرده است.
رشد منفی تولید در صنایع متوسط و کوچک +نمودار

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی ها نشان می دهد در 19 ماه گذشته رشد تولید در صنایعی که به منابع مالی دسترسی آسان تری دارند به شکل قابل توجهی بالاتر از رشد تولید در دیگر صنایع بوده است.

وضعیت تولید در 280 شرکت بورسی

بنا به داده های منتشر شده پژوهشکده پولی و بانکی از وضعیت تولید در 280 شرکت بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، رشد تولید در شرکت های بزرگ به طور قابل ملاحظه ای در یکسال گذشته بیشتر از رشد تولید در شرکت های کوچک و متوسط مقیاس بوده است.

همچنین از ابتدای سال گذشته تا پایان مهر ماه امسال (به غیر از چند ماه)، در تمامی ماه ها رشد تولید درشرکت های متوسط بالاتر از شرکت های کوچک مقیاس برآورد شده است. به طور کلی در 19 ماه گذشته هرچه مقیاس تولید شرکت ها و صنایع بزرگ تر بوده، رشد تولید نیز در آن ها بالاتر بوده است.

رشد تولید در شرکت های کوچک منفی شد

 

همچنین می توان عنوان کرد که از فروردین ماه سال گذشته تا کنون به غیر از یک ماه، در تمامی برهه های زمانی رشد تولید در شرکت های کوچک منفی بوده است. شرکت های متوسط مقیاس نیز از پایان سال 1400 تقریبا به همین امر دچار شده و رشد منفی را تجربه کرده است.

اما شرکت های بزرگ پس از اینکه در نیمه دوم سال گذشته برای چند ماه پی در پی رشد منفی را تجربه کردند، از ابتدای امسال تماما رشد مثبت به ثبت رسانده و روندی کاملا صعودی داشته است.

صنایع را می توان بر اساس اندازه ان ها به سه دسته تقسیم کرد؛ بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک. بنگاه های بزرگ به واسطه اینکه به منابع مالی و تسهیلات نظام بانکی دسترسی راحت تری دارند و همچنین در بازار هایی فعالیت می کنند که شکل انحصاری یا عموما شبه انحصادی داشته، به رانت ها و امتیازات نسبت به سایر بنگاه ها دسترسی متفاوتی دارند.

از طرفی به این علت که این بنگاه ها سهم بالایی از اقتصاد کشور دارند، نوسانان تولید آنها اثر بالایی بر نوسانات  شاخص کل  می گذارد. برای طبقه بنده بنگاه ها به اندازه فروش ان ها پرداخته شده است.

بنگاه هایی که در دو سال اخیر جز 20 درصد بالای فروش در کشور بوده اند جز بنگاه های بزرگ، 40 درصدی که کمترین فروش را داشته در رده بندی بنگاه های کوچک و مابقی در گروه بنگاه های متوسط قرار گرفته اند.

IMG_8175

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید