پرونده اوراق تسه در بهمن ماه+نمودار

کف و سقف قیمت وام مسکن در میانه زمستان

کدخبر: 394496
اقتصادنیوز : بالاترین و پایین ترین رکورد های قیمت وام مسکن در دو ماه ابتدایی زمستان در بهمن ماه به ثبت رسید. روند گرانی وام مسکن در انتهای این ماه نرخ سود را به 21 درصد رساند. آیا این میراث گرانی به این ماه نیز منتقل می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز، هزینه وام مسکن بالاترین حد زمستانی را در روز های واپسین خود ثبت کرد. در همین راستا نرخ سود وام مسکن در 26 این ماه از 21 درصد فراتر رفته و بیشترین رکورد خود را در تمام زمستان رقم زده است. 

مقایسه رشد قیمتها در دو ماه نخست زمستان نشان از آن داشت که این هزینه در میانه دو ماه سپری شده از زمستان، همواره بیشترین رشد روزانه را ثبت می کرده است.به عبارت دیگر جهش قیمت ها در میانه این دوماه به طور مشترک بالاترین میزان را داشته است.

مسکن

اوراق تسهیلات بانک مسکن ابزاری است که متقاضیان خرید مسکن به واسطه آن از این بانک وام خریداری می کنند. با این عمل نیاز به ایستادن در صف نداشته و به طور سریعتری نیاز خود را مرتفع می سازند.

طبق قوانین، مجردین متقاضی وام درنهایت 140 میلیون تومان و متاهلین می توانند 240 میلیون تومان وام از بانک مسکن خریداری کنند. از آنجا که می توان به اعتبار هر ورق 500 هزار تومان وام از بانک مسکن خریداری کرد بنابراین مجردین مجاز به سقف خرید280 ورق و متاهلین تنها 480 ورق خواهند بود.

ازاین طریق هزینه وام مسکن برای متاهلین و مجردین محاسبه می شود.

هزینه وام مسکن

این رقم برای مجردین درابتدای بهمن ماه 14 میلیون و 800 هزار تومان بوده که درانتها به 17 میلیون و 300 هزار تومان رسید. افزایش قیمت وام مسکن برای مجردین در طول یک ماه 2 میلیون و 500 هزار تومان بوده است.

این محاسبات برای متاهلین نیز همین روند را داشته ولی با ارقام متفاوت.

در ابتدای این ماه قیمت وام مسکن برای متاهلین 25 میلیون و 400 هزار تومان بود که با 4 میلیون و 300 هزار تومان افزایش در نهایت به 29 میلیون و 700 هزار تومان رسید.

در اواخر بهمن ماه (26 بهمن) رکورد بیشترین هزینه در این ماه برای وام مجردین و متاهلین ثبت شد که برای مجردین 18 میلیون تومان و برای متاهلین 30 میلیون و 900 هزار تومان بود.

 کمترین قیمت ثبت شده برای وام مسکن نیز به روز 12 بهمن تعلق داشت که برای مجردین 14 میلیون و 200 هزار تومان و برای متاهلین 24 میلیون و 300 هزار تومان محاسبه شد.

مسکن

روند صعودی رشد ماهانه قیمتها در بهمن

رشد روزانه قیمت وام مسکن نشان از جهش قیمت ها در هر روز دارد مقایسه رشد قیمتها در بهمن و دی ماه بیانگر آن است که در میانه این دوماه یعنی تقریبا روزهای 12 تا 17 این ماه رشد اکثرا بیشترین افزایش قیمت رخ داده که مرز قیمت ها در هر ماه را جابجا می کند

پس از آن قیمت ها بارفتاری نوسانی به سمت پایین حرکت کرده اما هرگز به میزان نخست خود در ابتدای ماه نمی رسند.

مقایسه قیمت وام برای هر کدام از متقاضیان با موقعیت مشابه خود در ماه گذشته گویای رشد ماهانه قیمت در این مقطع مورد بررسی است.

 در همین راستا رشد ماهانه قیمت وام مسکن در بهمن ماه از ابتدا تا انتها روندی تقریبا صعودی داشته است.

 در آخرین روز بهمن با حد 21.9 درصد بالاترین رشد ماهانه قیمت به ثبت رسیده است. این عمل نشان می دهد که در بهمن ماه قیمت وام مسکن به جز در میانه بهمن همواره مسیری گران تر از دی ماه را پیموده است. 

این متغیر تنها در یک بازه 5 روزه در میانه این ماه ارزانتر از ماه قبل شده و پس از آن با سرعت بالایی در حال گرانی بوده است.

بالاترین رشد در آخرین روز بهمن ماه نشان می دهد که میراث گرانی بهمن احتمالا به ماه بعد نیز منتقل شده و در ماه بعد شاهد گرانی بیشتری در این حوزه باشیم. 

مسکن

نرخ سود وام مسکن

متقاضیانی که از این طریق اقدام به دریافت وام مسکن می کنند باید برای این مبلغ دو هزینه را به بانک مسکن بپردازند. نخست هزینه ای که در قبال خرید وام مسکن پرداخته و دوم هزینه ای که در طول 12 سال به بانک مسکن باز پرداخت می کنند.

در این صورت نرخ سود وام مسکن از مقدار اسمی آن فاصله خواهد داشت و چون این رقم برای متقاضیان وام به قیمتی که آنها در ازای دریافت وام مسکن می پردازند بستگی مستقیم دارد پس روندی مشابه با قیمت وام در این ماه را خواهد داشت.

مسکن

در همین خصوص کمترین نرخ سود وام مسکن از ابتدای پاییز تا پایان بهمن در میانه این ماه به ثبت رسید که برابر با 20.2 درصد بود.

بالاترین نرخ سود ثبت شده در این ماه نیز در حد 21.2 درصد بوده و در 26 بهمن ماه رقم خورده است. این روند تا پایان بهمن نیز ادامه پیدا کرده و در حد 20.9 درصد ثابت مانده است.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما