5 برداشت از رشد قیمت ها+جدول

پیش بینی تورم در پایان سال 99 ؛ حداقل و حداکثر افزایش قیمت ها

کدخبر: 395348
اقتصادنیوز : بررسی ها در 5 سناریو نشان می دهد تورم در پایان امسال حد اقل چهارمین رکورد را در سال جاری ثبت خواهد کرد. خوش بینانه ترین روند ها نشان می دهند دسترسی به تورم هدف تا شهریور سال بعد مقدور نخواهد بود. تورم میانگین در سطح 36 درصد است و تورم نقطه ای در مرز 50 درصد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی درهدفگذاری تورمی خود، نرخ 22 درصد را برای پایان امسال نشانه گرفته بود اما پیش بینی های تورمی در خوش بینانه ترین حالت دستیابی به این مهم را تا شهریور 1400 دور از دسترس می داند. 

به صورت کلی می توان روند گرانی را در ماه بعد در 5 سناریو بررسی کرده و با حفظ روند آماری آنها می توان موعد رسیدن به نرخ هدفگزاری تورمی را جستجو کرد.

سناریوی تورم ماهانه

نخستین سناریو آن است که روند گرانی در ماه بعد مساوی با این روند در بهمن ماه بوده باشد. به گزارش مرکز آمار تورم ماهانه بهمن 2.5 درصد ثبت شده است. در صورتیکه نرخ تورم ماهانه دراسفند نیز به همین میزان باشد تورم نقطه به نقطه پایان سال به 49.7 درصد خواهد رسید.

این سناریو حالت میانه برای تخمین تورم نقطه به نقطه در پایان سال است. با این حال محاسبات نشان میدهد که درصورتی که در هر ماه رشد قمیت ها در قاب ماهانه به طور متوسط معادل با تورم بهمن باشد امکان رسیدن به تورم هدف گزاری شده به طور کلی وجود نخواهد داشت.

سناریوی تورمی از ابتدای امسال

درصورتی که بخواهیم رفتار تورم در ماه های اتی را همسو با مسیر گرانی های ثبت شده از ابتدای سال جاری تاکنون بدانیم، آن گاه معادلات نسبت به سناریوی نخست تغییر قابل توجهی را ثبت خواهد کرد.

محاسبه متوسط تورم از ابتدای فروردین تا کنون نشان می دهد که در هر ماه به طور میانگین تورمی 3.5 درصدی ثبت شده است. اگر این روند را در ماه اسفند نیز ادامه دهیم تورم نقطه به نقطه درپایان سال 51.1 درصد خواهد بود. در این صورت نیز به طور کلی رسیدن به تورم هدفگزاری شده 22 درصد دور از دسترس خواهد بود. در میان سناریو های بررسی شده این حالت گران ترین پیش بینی را از وضع قیمت ها در ماه بعد دارد.

سناریوی تورمی از یکسال گذشته

اما سناریوی رشد سالانه زمانی است که فرض کنیم قیمت ها در ماه بعد بر اساس میانگین تورمی از موقعیت مشابه در سال قبل تا کنون تغییر کند. به عبارت دیگر در این حالت بررسی میکنیم که به طور مثال اگر تورم از ماه بعد آنگونه که از بهمن سال قبل تا کنون در هرماه رشد می کرده رفتار کند چه تورمی در پایان سال رقم خواهد خورد و عید 1400 با چه حدی از گرانی آغاز خواهد شد؟

در این حالت رشد ماهانه 12 ماهه در محدوده 3.4 درصد برآورد شده که در صورتیکه این رشد به ماه اسفند نیز منتقل شود تورم نقطه به نقطه در اسفند را تا 51 درصد افزایش خواهد داد.

این سناریو اندکی وضعیت تورمی را در پایان امسال ارزانتر توصیف کرده وبه همین دلیل بازهم دسترسی به تورم هدفگزاری شده را به طور کلی در ماه های آتی منتفی می داند.

در تمام رفتاری های تورمی در یک سال گذشته نرخ تورم در ماه اسفند در محدوده 50 درصد بوده و دسترسی به نرخ هدفگزاری شده به هیچ وجه امکان پذیر نبود.

خوش‌بینانه ترین سناریوهای تورمی

اکنون به منظور خوش بینانه تر کردن پیش بینی های تورمی، می توان دو سناریو را برای ماه بعد مفروض دانست. 

در نخستین فرض، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه بعد را معادل رقم ثبت شده در این ماه در نظر گرفته و فرض می کنیم که تورم ماهانه اسفند صفر باشد. 

هرچند این فرض با توجه به شرایط موجود دراقتصاد کاملا بعید به نظر میرسد با این حال تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 46 درصد محاسبه شده که در این صورت چهارمین رکورد بالای تورمی در سال جاری خواهد بود.

در صورتیکه تورم صفر درصدی تا ماه های بعد ادامه پیدا کند موعد رسیدن به تورم هدفگزاری شده 22 درصدی شهریور 1400 خواهد بود. به عبارت دیگر اگر تا شهریور سال بعد هیچ گرانی ای اتفاق نیفتاده و هرماه ماهانه صفر باشد،‌ سیاستگذار به هدف خود خواهد رسید که کمی عجیب به نظر می رسد.

اگر تورم ماه بعد را در محدوده 1 درصد فرض کنیم باز هم دستیابی به تورم هدف، در شهریور 1400 میسر خواهد شد. در این بررسی اما تورم نقطه به نقطه در پایان سال 47.5 درصد بوده که این دومین رکورد در تورم های سالانه در سال 99 خواهد بود.

تورم

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما