بررسی نرخ سود 1400 در 4 بازار

آغاز صعودی نرخ سودبازار بین بانکی در 1400 + نمودار

کدخبر: 402944
اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود 4 بازار در نخستین هفته کاری سال 1400 نشان می دهد نرخ سود بازار بین بانکی روندی صعودی داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، روند نرخ سود در چهار بازار در هفته نخست سال گذشته نشان می دهد این متغیر در یک بازار روندی صعودی و در دو بازار ثابت مانده و تغییری نداشته است. 

روند نزولی نرخ سود خرید و فروش اوراق دولتی

روند نرخ سود در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد نرخ بازدهی نقدی اوراق برای سررسید اوراق از یک ساله تا سه ساله در محدوده 21 درصد قرار داشته است.

بازار ثانویه اوراق دولتی مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد شده است.

روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی یک ساله اوراق که در هفته پایانی اسفند به 21.3 درصد افزایش پیدا کرده بود در این هفته روندی نزولی داشته و در پایان در محدوده 21 درصد قرار گرفته است. مشاهده ارقام نشان می دهد که رفتار این بازار اکیدا نزولی بود و این رفتار در دو سررسید دیگر نیز مشهود بوده است.

نرخ بازدهی دوساله در بازار ثانویه گاهی نزولی و گاهی صعودی بود. اما در نهایت این نوسان سبب شد تا نرخ سود از حد 22 درصد در انتها تا سطح 21.2 درصد تنزل پیداکند. و به عبارت دیگر در این اوراق نیز شاهد کاهش محسوسی بودیم.

این روند برای نرخ بازدهی سه ساله اوراق نیز همان روند نزولی داشته و در نهایت هم از 23.4 درصد به 21.6 درصد کاهش پیدا کرد.

نرخ سود

ثبات نرخ سود وام مسکن در هفته نخست 1400

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالکان آن‌ها می‌توانند بدون ایستادن درصف از بانک مسکن وام استقراض نمایند. هر کدام از این اوراق هزینه ای دارد که در بازار خرید و فروش آن مشخص می شود. اعتبار این اوراق 500 هزار تومان بوده که با این اعتبار مجردها می توانند با سقف خرید 280 ورق نهایتا 140 میلیون تومان وام برای خرید مسکن اخذ کنند.

در صورتیکه این سقف برای متاهلین 480 ورق و 240 میلیون تومان تعیین شده است.

رفتار نرخ سود در بازار مسکن می تواند نمایان کننده هزینه این وام برای متقاضیان باشد. در همین خصوص در حالیکه چهارشنبه 27 اسفند این متغیر در حد 20.7 درصد بود در هفته گذشته نیز این رقم تغییری نکرده و در همان نرخ ثابت ماند.  این ثبات نرخ سود نشان از روند بدون تغییر هزینه دریافت وام مسکن در هفته نخست کاری در سال 1400 داشته است.

روند صعودی نرخ سود بازار بین بانکی در هفته نخست 1400

در صورت برخورد جدی بانکها به کسری نقدینگی، مجبور به استقراض از یکدیگر هستند. این بازار را بازار شبانه می گویند. در این بازار بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می دهند تا نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. این داد و ستد البته با فاصله زمانی کوتاه و نرخ سود مشخصی انجام میشود. 

این رقم در این هفته روندی صعودی داشته و با افزایشی محسوس از 19.7 درصد به 19.9 درصد رسید.

ثبات نرخ سود در بازار باز 1400

بانک مرکزی در هر هفته به منظور کنترل نقدینگی در بانکها و کنترل نرخ سود به بسط و قبض پول در بازار باز می پردازد. 

این بانک از این طریق نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم می‌کند. تنظیم نرخ سود بین بانکی به منظور رسیدن به رقمی مشخص بوده که در هدفگزاری نرخ تورم نیز دخیل خواهد بود. بنابراین این بازار می تواند بر وضع معیشتی مردم و قدرت خریدشان اثر گذار باشد.

نگه داشتن نرخ سود در موقعیت هدف میتواند از تورم کاسته ودر غیر اینصورت بر تورم اضافه نماید. در حقیقت در انتها تاثیر این بازار بر قدرت خرید مردم و وضع معیشتی آنهاست.

باوجود اینکه در این بازار در هفته گذشته معاملاتی ثبت نشده اما نرخ سود توافق بازخرید در این بازار در همان حد 19.8 درصد باقی مانده است. 

نرخ سود

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما