قیمت پول در اول 1400 چقدر است؟

5 نرخ سود در ابتدای اردیبهشت +جدول

کدخبر: 407640
اقتصادنیوز : در ابتدای اردیبهشت یک بازار شاهد افزایش نرخ سود بود. در یک بازار نرخ سود ثابت ماند اما در سه بازار دیگر روند نرخ سود نزولی شد.

به گزارش اقتصادنیوز، مقایسه نرخ سود بازارهای مالی نشان از رفتاری صعودی تنها در یک بازار حکایت دارد. نرخ سود بازار باز نیز تنها متغیری بود که در دوازدهمین هفته متوالی ثابت مانده و تغییری را به ثبت نرسانده است.

روند صعودی نرخ سود در بازار ثانویه اوراق بدهی

روند نرخ سود در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد نرخ بازدهی نقدی اوراق برای سررسید یک ساله تا سه ساله در کانال 19 تا ۲۱ درصد بسته شده است.بازار ثانویه اوراق دولتی مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد شده است.

روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی یک ساله اوراق که تا قبل از این مسیری تقریبا کم نوسان داشته در هفته آخر فروردین به یکباره از مرز 21 درصد با روندی اکیدا صعودی به سطح 22 درصد رسیده است.

نرخ بازدهی دوساله در بازار ثانویه نیز در جهتی موازی اوراق یکساله مسیری همانند را سپری کرده و از 21.4 درصد در چهارشنبه هفته قبل با افزایشی مداوم به حد 22 درصد نزدیک شده است. اما دامنه تغییرات در اوراق با بازدهی دوساله نصف تغییرات در بازدهی یک ساله این اوراق بوده است.

این روند برای اوراق با نرخ بازدهی سه ساله اما روندی نوسانی و تناوبی داشت. این رقم در ابتدا در سطح 21 درصد بوده و پس از بالاو پایین شدنهای متوالی در درنهایت در حد 22 درصد ثابت ماند.

مرور روند نرخ سود در هفته های اخیر نشان میدهد که نرخهای بازده از نیمه دوم فروردین تا کنون روند صعودی در پیش گرفته اند ودر حال افزایش هستند.

نرخ سود

رکورد کمترین نرخ سود وام مسکن

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالک آن‌ها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از 500 هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد.

ارزان تر شدن وام مسکن به طور مستقیم در نرخ سود این اوراق منعکس می شود. در همین خصوص در حالیکه چهارشنبه هفته ماقبل آخر فروردین این متغیر در حد 20.2 درصد بود روند کاهشی قیمت اوراق ادامه داشته و رکورد ارزان ترین روز وام مسکن را در  7 ماه گذشته به ثبت رساند. این اتفاق سبب شد تا نرخ سود نیز به 20 درصد رسیده و کمترین نرخ را در مقطع مشابه رقم زند.

کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی

بازار بین بانکی به عنوان،بازار شبانه است. در این بازار بانکهایی که دارای مازاد منابع هستند به بانکهای دچار کسری قرض می دهند تا نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. در چند ماه اخیر هدف سیاستگذار در راستای مدیریت این نرخ بوده است. جدول نرخ سودها در گزارشهای بانک مرکزی نشان می دهد که این رقم که در دوهفته پیش در سطح 19.9 درصد قرار داشت در این هفته به 19.82 درصد تنزل پیدا کرده است.

بازار باز در هفته پایانی فروردین 1400

بانک مرکزی هر هفته درعملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق بدهی بین بانکها می پردازد تا از این طریق بتواند نقدینگی بانکها را کنترل کند. این بانک از این طریق نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم می‌کند. تنظیم نرخ سود بین بانکی به منظور رسیدن به رقمی مشخص بوده که در هدفگزاری نرخ تورم نیز دخیل خواهد بود. بنابراین این بازار می تواند بر وضع معیشتی مردم و قدرت خریدشان اثر گذار باشد.

اگر سیاستگذاربتواند این نرخ را در موقعیت هدف خود نگه دارد می تواند از میزان تورم بکاهد در غیر اینصورت تورم افزایش یافته و بر وضع معیشتی افراد جامعه تاثیری منفی خواهد گذاشت.

درهمین خصوص نرخ سود معاملات در بازار باز در هفته گذشته 19.8 درصد بود در این بازار نرخ سود 12 هفته است که در همین حد ثابت مانده است.

کاهش نرخ سود مداخله بانک مرکزی

درصورتی که در بازار بین بانکی مشتری بانکها، بانک مرکزی باشد نرخ سود قرض وام در سطح 22 درصد قرار خواهد داشت. به این بازار اعتبارات قاعده مند گفته می شود.

با توجه به حجم ثبت شده در میزان معاملات بازار باز و نرخ سود آن و همچنان حجم تسهیلات قاعده مند و نرخ دادو ستد در بازار شبانه می توان نرخی را به عنوان نرخ موزون معرفی کرد این نرخ را نرخ موزون مداخله بانک مرکزی (مجموعا از طریق بازار باز و تسهیلات قاعده مند)  در بانکها می نامیم. 

محاسبات نشان می دهد در طی هفته های گذشته همواره نرخ سود مورزون مداخله در سطح 21.7 درصد قرار داشته که نخستین قبض در هفته جاری سبب شدتا نرخ سود کاهش یافته و به 21.64 درصد تنزل پیدا کند. 

سود

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما