اصطلاح جدید در واژه نامه عملیات بانکی

دو رکورد مهم در بازار پول+ نمودار

کدخبر: 418003
اقتصادنیوز : در هفته سوم خرداد جذب نقدینگی واژه جدیدی بود که در عملیات بانکی میان بانک مرکزی و نهادهای مالی ابداع شد. رکورد های جاری پول در این موعد از بانکها در 9 ماه گذشته بی سابقه بوده است

به گزارش اقتصادنیوز، در هفته های اخیر بانک مرکزی کمر به قبض پول از بانکها بسته است. اتفاق این هفته اما در میان همه هفته ها عجیب تر بود. جذب نقدینگی اصطلاح بوجود آمده در سومین هفته از خرداد 1400 بوده است. به این معنا که در بازار های پولی در این مقطع بیشترین قبض پول رخ داده که در 9 ماه اخیر بی سابقه بوده است.

بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی بانکها هر هفته در بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بدهی می کند تا از این طریق بتواند علاوه بر بهبود شرایط پولی بانکها بتواند از طریق نرخ سود وضعیت تورمی را نیز مدیریت کند.

به بیان واضحتر زمانی که نرخ سود در بازار باز به کنترل بانک مرکزی در می آید چرخدنده های فعال بانک ها در اقتصاد نیروی کنترل گر پولی را به تنظیم نرخ سود بین بانکی می کشاند. 

بهره بین بانکی نیز به نوعی شیر تنظیم نقدینگی و کنترل تورم است. بنابراین از ابزارهای بانک مرکزی در خصوص دست یابی به نرخ تورم هدف تغییرات و تنظیم های صحیح در بازار های پولی از جمله بازار باز خواهد بود.

در این بازارها از مهر سال 99 قبض و بسط نقدینگی آغاز شده و تا اکنون سموین هفته خرداد سال 1400 ادامه داشته است.

عملیات بازار باز در سومین هفته خرداد 1400 

در گزارش عملیات بازار باز در 17 خرداد ماه واژه ای جدید به چشم می خورد؛جذب نقدینگی.

پیش از این، هر بار بانک مرکزی پولی را با سررسید غالبا 14 روزه به بانکها تزریق می کرد با نرخ سود توافق بازخرید (اکثرا 19.8 درصد)  از بانکها پس می گرفت.

در هفته سوم خرداد اما این اتفاق رخ نداد چرا که سه هفته است بانک مرکزی به علت کفایت نقدینگی پولی را به بانکهاتزریق نکرده تا قبض کند. این عدم تزریق به هفته جاری نیز سرایت کرده و هیچ پولی از سوی بانک مرکزی در جام بانکها ریخته نشد. اما این تنها اتفاق مهم نیست!

در این موعد در اقدامی بی سابقه بانک مرکزی اقدام به توافق بازخرید عملیات ریپوی معکوس کرد. به آن معنا که از بانکها تقاضای خرید اوراق داشته و با قرار گرفتن در پوزیشن فروش سعی در جذب نقدینگی بانکها داشته است.

در این خصوص بانکها حاضر به خرید 11 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق از بانک مرکزی بودندکه با 6 هزار و 370 میلیارد تومان آن موافقت شد یعنی در حدود 57 درصد.عملیات معکوس بازار باز سررسیدی 7 روزه داشته و نرخ سود آن تقریبا 18 درصد است.

اما این تنها جذب پول از سوی بانک مرکزی در این هفته نبود. در بازار ثانویه نیز این نهاد با فروش 110 میلیارد تومان اوراق توانست پول بیشتری را از بانکها جارو کند.

در همین رابطه به طور کلی در مجموع بازا رباز  و بازار ثانویه در این مدت بانک مرکزی اقدام به جذب 6 هزار و 480 میلیارد تومان پول از بانکها کرده است.

بررسی ها نشان میدهد که این میزان جاروی پول از بانکها حتی اگر در مفهوم قبض گرفته شود در 9 ماه اخیر بی سابقه بوده است.

بازار باز

دومین رکورد در مجموع عملیات پولی

اما عملیات قرض دهی و وام گرفتن در بازار بین بانکی نیز هر هفته صورت میگیرد. در همین رابطه در صورتی که این قرض دهی از بانک مرکزی انجام شود به آن اعتبارات قاعده مند گفته شده که سودی برابر با 22 درصد دارد.

در این خصوص در هفته جاری بانک مرکزی به علت کفایت نقدینگی به بانکها در بازار باز هیچ تزریقی را انجام نداد. مرور آمارها نشان میدهد که این سومین هفته متوالی است که اعتبارات قاعده مند معادل با صفر گزارش می شود.

بنابرابن در مجموع همه بازار ها محاسبات نشان میدهد که 6 هزار و 480 میلیارد تومان نقدینگی قبض شده که این رقم نیز در 9 ماه اخیر سابقه نداشته است.

اما دلیل این امر بیشتر می تواند اشاره به وضعیت خوب حساب جاری بانکها در شش ماه ابتدایی سال و سیاست های کنترل تورمی در خصوص جذب نقدینگی در هفته های اخیر داشته باشد.

بازار باز

تیتر یک
  • هفتمین هفته صعودی بازار سهام؛

    در دومین هفته کاری مرداد ۱۴۰۰ میانگین ارزش صف‌های خرید پایانی بازار سهام رشد ۲۷ درصدی داشت و هفتمین هفته صعودی بازار…

از دست ندهید
بلیط هواپیما