نرخ بهره در بازار شبانه تحت فشار بانک ها

سومین رکورد پیاپی نرخ سود بین بانکی

کدخبر: 444572
باوجود عملیات بانک مرکزی در بازار باز و رکوردزنی بسط نقدینگی در این بازار اما باز هم نرخ سود بین بانکی افزایش یافت و برای سومین هفته متوالی رکورد امسال را شکست. طبق بررسی ها این افزایش در نتیجه برخورد بی سابقه بانکها با کسری نقدینگی در این سال بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز، نرخ سود بین بانکی یکی از نشانه های آماری است که به واسطه آن می توان وضعیت تورمی و رکودی جامعه را ارزیابی کرد. به عبارت دیگر این رقم دماسنج تورمی در هر جامعه است. 

این متغیر در روزهای پایانی تابستان روندی افزایشی داشته و در هفته های اخیر رکوردزنی های پی در پی را به ثبت رسانده است. در همین رابطه نرخ سود بین بانکی در هفته نخست مهر ماه با افزایشی 0.25 واحد درصدی به رکورد خود در سال 1400 رسید.

رکوردزنی میانگین اعتبارات قاعده مند 

همانطور که پیش بینی می شد نرخ سود بانکی از مرز 19 درصد عبور کرده و رکورد بالاترین سطح خود در نیمسال اول 1400 را ثبت کرد. این نرخ در هفته اخیربا افزایش 0.25 واحد درصد افزایش به 19.35 درصد رسید. 

بانک مرکزی به طور کلی از طریق دو بازار به صورت هفتگی سعی در مدیریت حساب نقدینگی بانکها دارد. بازار باز و بازار بین بانکی.

مهمترین تفاوت در این دو بازار آن است که بانک مرکزی در عملیات بازار باز رویکردی کنش گر و در بازار شبانه رفتاری منفعلانه دارد.

در همین راستا تقریبا 28 هزار و 390 میلیارد تومان اعتبارات قاعده مند در هفته جاری (یا وام دهی بانک مرکزی به بانک های دارای کسری) به ثبت رسید. بررسی میانگین اعتبارات در هفته های اخیرنشان می دهد به طور متوسط در این مدت هفته ای 35 هزار و 822 میلیارد تومان پول به نهادهای مالی در بازار شبانه واریز شده است.

به عبارت دیگر میانگین نرخ موزون درخواستی بانکهای دارای مازاد فراتر رفته و بانکهای مقروض مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده اند. بنابراین باتوجه به آن که بانک مرکزی دراین بازار رفتاری منفعل دارد می توان گفت این افزایش اعتبارات بیشتر واکنش بانک مرکزی در قبال درخواست بانک های بدهکار بوده است.

عامل مهم این رویداد اشاره به وضع بد نقدینگی نهادهای مالی دارد. به طور کلی وضعیت حساب جاری بانک ها در شش ماه دوم سال بدتر از این وضعیت در نیمه نخست بوده و بنابراین از حساب جاری این نهاد های مالی کاسته شده است.

بنابراین می توان گفت نرخ سود بانکی در واکنش به این شرایط بانک ها روندی صعودی پیدا کرده اما واکنش بانک مرکزی به این افزایش چه بود؟

برآیند نیروها به سمت افزایش نرخ سود

به طور کلی افزایش نرخ سود بانکی می تواند زمینه ساز کاهش نرخ تورم و در ادامه در صورت عدم کنترل آن پیدایش رکود در جامعه باشد. در همین رابطه بانک مرکزی برای مهار این نرخ در هفته نخست مهر ماه جذب در عملیات بازار باز را متوقف کرده و به بسط پول در این دادو ستد میان بانک ها پرداخت.

پایین آورن نرخ سود در بازار باز  و رکورد بسط پول (18 هزار و 850 میلیارد تومان در یک هفته) در یک سال گذشته عاملی بود که سعی داشت تا از شدت گرفتن نرخ بهره در هفته اخیر بکاهد. اما در درنهایت برآیند نیروهای بازار بین بانکی منجر شد تا نرخ سود در سطح 19.35 درصد قرار گرفته و رکورد این متغیر را جابجا کند.

نرخ سود

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما