تلاش بازار باز برای مهار نرخ سود +نمودار

بانک‌مرکزی حریف رشد نرخ‌ بهره نشد/نرخ‌سود رکورد زد

کدخبر: 449421
شتاب افزایشی نرخ سود بین بانکی در ایران روندی افزایشی پیدا کرده و بعد از دو ماه صعود پی در پی در نهایت به بالاترین میزان در شش ماه گذشته رسید. این اقدام می تواند ناشی از تسلیم بانک مرکزی در بازار باز و موافقت با افزایش نرخ سود در این بازار باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، نرخ سود بین بانکی دو ماه متوالی است که روندی صعودی دارد. این روند تا آن جا پیش رفت که در هفته منتهی به اول آبان به بیشترین میزان خود در 6 ماه اخیر رسید.

نرخ بهره به طور کلی متغیری است که مقیاسی از وضعیت تورم در جامعه را نشان می دهد. این شاخص در اثر افت و خیز وضعیت حساب جاری بانکها تغییر کرده و با افزایش کسری بانک ها سیری صعودی پیدا می کند.

تلاش بازار باز برای مهار نرخ سود

بانک مرکزی برای آن که بتواند تورم را هدف گزاری کند باید  از طریق کنترل نرخ بهره مقدمات آن را فراهم نماید. در همین راستا هر هفته در دو بازار به عملیات پولی در بانک ها پراخته تا وضعیت نقدینگی بازارها را تحت کنترل بگیرد.

این دو بازار عبارتند از : بازار باز و بازار بین بانکی.

در بازار باز روند بانک مرکزی سیاست کنش‌گرانه داشته و در بازار بین بانکی رفتاری واکنش گر دارد.

بررسی آمار هفتگی مهر در  بازار باز  نشان می دهد در این هفته ها به طور متوسط 24 هزار و 245 میلیارد تومان در هر هفته در بانک ها بسط نقدینگی انجام شده است.

این رقم در مقایسه با ماه های قبل سطح بالایی بوده است.

اتفاق مهم دیگر در این بازار افزایش نرخ سود بسط پول از 19 درصد در میانه این ماه به 19.2 درصد است. در ابتدا به منظور جلوگیری از افزایش نرخ سود در این بازار این رقم در سطح پایینی قرار داشت. اما در ادامه این ایستادگی تضعیف شد و نرخ سود در این بازار در حدود 0.2 واحد درصد افزایش پیدا کرد.

این اتفاق می تواند اثری افزایشی بر نرخ بهره بین بانکی داشته باشد.

نرخ سود

اعتبارات قاعده مند در مهر هفته ای 15 هزار میلیارد تومان

نرخ بهره در بازار بین بانکی تعیین می شود. در این بازار بانکهای مقروض برای رفع کسری خود به سراغ بانکهای دارای مازاد رفته و از آن ها با نرخ سود مشخص و تاریخ سررسید کوتاه مدت طلب وام می کنند. 

نرخ سود این مطالبات در کوریدور بانک مرکزی در حرکت بوده که مابین 14 و 22 درصد می باشد. کف و سقف این دالان در اختیار بانک مرکزی است.

 بررسی اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در هر هفته در این بازار نشان می دهد در ماه مهر به طور متوسط هفته ای 15 هزار و 220 میلیارد تومان تزریق نقدینگی انجام شده است. روند هفتگی حاکی از رکوردهای بسط پولی بود که در ادامه به واسطه رونق بازار باز متوقف شدند.

افزایش سطح اعتبارات علامتی از برخورد بانک ها به کسری بیشتر نقدینگی و در ادامه رشد نرخ سود بین بانکی است.

در این هفته ها با بدتر شدن وضعیت حساب جاری نقدینگی بانک ها نرخ سود بین بانکی نیز در این بازار افزایش پیدا کرده و در ادامه رکوردهای بی سابقه ای را از خود بر جای گذاشت.

این نرخ در هفته منتهی به ابتدای آبان ماه به 19.86 درصد رسید که بیشترین میزان این متغیر از پایان فروردین ماه تاکنون به شمار می آید.

به عبارت دیگر این نرخ بیشینه 6 ماه گذشته بوده است.

از سوی دیگر در مهرماه روند شتاب رشد نرخ سود بین بانکی کاهشی بود و انتظار می رفت در این ماه از رشد بی وقفه آن جلوگیری شود. اما با توجه به تسلیم بانک مرکزی در بازار باز و افزایش نرخ سود بسط پول در این بازار این نرخ باز هم شتاب افزایشی پیدا کرده و با 1.12 واحد درصد افزایش نسبت به پایان شهریور ماه به بالاترین سطح شش ماهه دست پیدا کرده است.

نرخ سود

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما